English | Francais

Search


גליון מספר 33 - ירושות וצוואות

| ז בתשרי תשס"ח | 03/01/2008

אחד הנושאים שבהם לבתי הדין הרבניים ישנה סמכות מיוחדת, מלבד ענייני גיטין ומעמד אישי, הוא צווי ירושה. כאשר כל היורשים מסכימים, רשאים בתי הדין הממלכתיים לתת צו ירושה. מעמד זה ייחודי לבתי הדין הממלכתיים, שכן בתי הדין הפרטיים לממונות, שתוקפם החוקי הוא מכוח חוק הבוררות בלבד, אינם רשאים לתת צוי ירושה.
בניגוד למקובל בחוק האזרחי, לפיו הצוואה מתארת מה רוצה המוריש שייעשה בעיזבון לאחר מותו, ההלכה אינה מאפשרת למוריש להוריש כרצונו. לכן, על מנת שיתקיים רצונו האדם צריך להקנות את נכסיו למוטבים עוד בחייו. כיוון שמרבית הצוואות נעשות ללא התייחסות לבעיה זו, הדבר גורם בעיות רבות באישור צוואות. בגליון הנוכחי, אנו עוסקים בדוגמאות להתמודדויות של בתי הדין עם בעיות מעין אלו.
למעוניינים להכיר יותר טוב את נושא כתיבת צוואה באופן המועיל על פי ההלכה, מומלץ לעיין במאמרו של הרב סיני לוי 'עריכת צוואה על פי ההלכה', ומאמרו של עו"ד יובל בדיחי 'צוואה כהלכה במשפט העברי והישראלי'. את שני המאמרים ניתן להוריד באתר www.dintora.org  של מכון 'משפטי ארץ'.
כרגיל, נשמח לקבל פסקי דין נוספים, על מנת שנוכל לפרסמם בעתיד. תגובות ופסקי דין יש לשלוח לכתובת halachapsuka@eretzhemdah.org.Hemdat Yamim

עלון דברי תורה שבועי: פרשת שבוע, חמדת הדף היומי, 'ארץ אגדה', שו"ת 'במראה הבזק' (תשובה שבועית).

שם פרטי:
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.