English | Francais

Search


גליון מספר 34 - ירושות וצוואות

| מרחשוון תשס"ח | 04/01/2008

בגליון זה אנו ממשיכים לעסוק בדיני ירושות וצוואות.
כפי שציינו בגליון הקודם, כתיבת צוואה תקפה על פי ההלכה מסובכת יותר מאשר כתיבת צוואה התקפה על פי החוק האזרחי. בגליון הנוכחי, אנו מביאים שני פסקי דין העוסקים בבעייתיות זו. פסק הדין השלישי עוסק בשאלת ירושה באדם שאין לו יורשים ידועים.
פסק הדין השני מאלו העוסקים בצוואות, זה של הרב אליהו עצור, מבטא גישה שונה מזו שראינו בפסקי דין קודמים. לדעתו, היות שהעברת רכושו של הנפטר למוטבים שונים מהיורשים על פי דין, יש בה איסור, הרי שיש להשתדל לבטל צוואות, כדי לא להחזיק את הנפטר כרשע. נדמה, כי עמדה זו היא עמדת מיעוט. עם זאת, מן הראוי לתת עליה את הדעת, ועל כן נשמח לקבל התייחסויות לעמדה זו.
לפני כחצי שנה התחילה מערכת הלכה פסוקה בעריכת סקר עמדות של הציבור ביחס לפנייה לדין תורה. הסקר הסתיים, ואת מסקנותיו ניתן להשיג במערכת הלכה פסוקה. המעוניינים, מתבקשים לשלוח הודעת דוא"ל למערכת.
כרגיל, נשמח לקבל פסקי דין נוספים, על מנת שנוכל לפרסמם בעתיד. תגובות ופסקי דין יש לשלוח לכתובת halachapsuka@eretzhemdah.org.Hemdat Yamim

עלון דברי תורה שבועי: פרשת שבוע, חמדת הדף היומי, 'ארץ אגדה', שו"ת 'במראה הבזק' (תשובה שבועית).

שם פרטי:
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.