English | Francais

Search


גליון מספר 4 - שכנים

| כד בשבט תשס"ו | 04/12/2007


אחד הנושאים השכיחים בבתי הדין הוא הנושא של יחסי שכנים. בדרך כלל מדובר בתביעות קטנות ופשוטות, והטיפול בהם בבתי הדין מהיר. תחת הכותרת של 'יחסי שכנים' נמצאים כמה וכמה היבטים הלכתיים, והגליון הנוכחי עוסק באחד מהם –נזקי שכנים – ומתמקד בחובתו של המזיק להרחיק את הדבר המזיק, על מנת שלא יפריע לשכנים.
גם נושא זה, כמו דיני שכירות פועלים, מושפע ממנהג המדינה ומהחוק במדינה. דיון ביחס בין מנהג המדינה ובין ההלכה נמצא בפסק הדין של בית הדין נוה נוף בירושלים, המתפרסם בגליון זה.
בפסק דין נוסף בגליון, פסק הדין של הרב מנחם חשאי, עולה נושא נוסף, והוא חיוב הרחקה משום ירידת ערך הדירה. בעז"ה, נקדיש לנושא המסוים הזה גליון נפרד בעתיד.
אנו שבים ומציינים כי נשמח לקבל את תגובותיכם על התקצירים, ונשתדל לפרסמם בגליון הבא. נשמח לקבל תגובות גם מהזוויות הכלכליות והחוקיות של פסקי הדין, ולא רק מההיבטים ההלכתיים שלהם.
כמו כן, נשמח לקבל מידע מבתי הדין השונים לגבי עמדתם בנושאים הנדונים.
כמובן שנשמח לקבל פסקי דין נוספים, על מנת שנוכל לפרסמם בעתיד. תגובות ופסקי דין יש לשלוח לכתובת halachapsuka@eretzhemdah.org.
נשמח להגדיל את רשימת התפוצה של הבטאון, ולכן נודה לכם אם תעבירו אותו למכרים שיהיו מעוניינים לקבלו.


Hemdat Yamim

עלון דברי תורה שבועי: פרשת שבוע, חמדת הדף היומי, 'ארץ אגדה', שו"ת 'במראה הבזק' (תשובה שבועית).

שם פרטי:
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.