English | Francais

Search


גליון מספר 35 - שכירות פועלים

| יט בחשון תשס"ח | 05/01/2008

פסקי הדין השבוע, חוזרים לעיסוק בנושא של יחסי עבודה. 
כזכור, עיקר תפקידו של הבטאון 'הלכה פסוקה' הוא בפרסום פסקי הדין מבתי הדין הפרטיים לממונות ברחבי הארץ. השבוע אנו מפרסמים פסקי דין מבתי הדין לממונות 'משפט והלכה בישראל' ורשת 'גזית'. אנו כולנו תקווה, שבתי דין אלו יהפכו לכלי עיקרי להכרעת סכסוכים ממוניים.
שנים מאברכי כולל 'ארץ חמדה' הגיבו לשנים מפסקי הדין שהתפרסמו בגליון הקודם. תגובותיהם מתפרסמות בגליון הנוכחי. מדובר בשתי השגות משמעותיות ביותר על פסקי הדין.
אנו שבים ומציינים כי נשמח לקבל את תגובותיכם על התקצירים, ונשתדל לפרסמם בגליון הבא. בפרט, נשמח לקבל מידע מבתי הדין השונים לגבי עמדתם בנושאים הנדונים.
כמו כן, נשמח לקבל פסקי דין נוספים, על מנת שנוכל לפרסמם בעתיד. תגובות ופסקי דין יש לשלוח לכתובת halachapsuka@eretzhemdah.org.
Hemdat Yamim

עלון דברי תורה שבועי: פרשת שבוע, חמדת הדף היומי, 'ארץ אגדה', שו"ת 'במראה הבזק' (תשובה שבועית).

שם פרטי:
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.