English | Francais

Search


גליון מס' 44 - דיני אפוטרופסים

| יב באדר ב תשס"ח | 21/03/2008

הגליון הנוכחי עוסק בדיני אפוטרופסים.

בגליון 41 של הלכה פסוקה הודענו על כוונתנו להעלות לאתר הלכה פסוקה נייר עמדה העוסק בתוקפו של חוק שכר המינימום.

נייר העמדה האמור, שנכתב ע"י אהרון פלדמן, אברך בכולל ארץ חמדה, עלה לאתר בשבועות האחרונים. אנו מזמינים את ציבור הקוראים לעיין במאמר (לקישור למאמר לחץ כאן). אנו מבקשים לקיים דיון סביב שני היבטים עיקריים של נייר העמדה:

א. האם חוק שכר המינימום הוא חוק ראוי או לא? שאלה זו שייכת לתחום התורני-חברתי, ופחות לצד של חושן משפט.

ב. בנייר העמדה נטען, כי במידה שיש ספק אם החוק אכן תורם לחברה, הרי שאם דנים בחוקי המדינה מצד 'דינא דמלכותא דינא', הכלל הוא שמספק אין להתייחס לחוק, ואילו אם דנים בחוקי המדינה מצד 'תקנות הקהל' או 'משפט המלך', הרי שמספיק שכוונות המחוקק היו לטובה בשביל לתת תוקף לחוק, אף אם לא ברור שהחוק אכן משיג את מטרתו. שאלה זו, שהיא שאלה עקרונית ביחס לחוקי המדינה, שייכת כמובן לצד של חושן משפט.

ברצוננו ליידע את הקוראים על כך, שלאחר גליון 45, תצא מערכת הלכה פסוקה לפגרה עד תחילת זמן אלול. פעילות 'הלכה פסוקה' תימשך, ככל הנראה, אבל לא בצורה סדירה.

כרגיל, נשמח לקבל פסקי דין נוספים, על מנת שנוכל לפרסמם בעתיד. תגובות ופסקי דין יש לשלוח לכתובת halachapsuka@gmail.com.
Hemdat Yamim

עלון דברי תורה שבועי: פרשת שבוע, חמדת הדף היומי, 'ארץ אגדה', שו"ת 'במראה הבזק' (תשובה שבועית).

שם פרטי:
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.