English | Francais

Search


גליון מס' 45 - גליון מסכם

| כו באדר ב תשס"ח | 02/04/2008

 

 

כפי שציינו בגליון הקודם, גליון זה יהיה האחרון לתקופה ארוכה למדי - כחצי שנה. לאור זאת, החלטנו לנצל את הגליון הנוכחי, כגליון סיכום לשנת הפעילות האחרונה של הלכה פסוקה. אנו שבים ומזכירים, כי הגליון הבא יצא בעז"ה במהלך חודש אלול תשס"ח. אנו מקווים, שפעילות הלכה פסוקה תימשך גם במהלך חודשים אלו באתר הלכה פסוקה: HalachaPsuka.googlepages.com.

באתר  ניתן להוריד גם גליונות קודמים של הלכה פסוקה, למי שלא קיבל את כל הגליונות עד עתה.

בגליון זה לא יופיעו פסקי דין. תחת זאת, נסכם את אירועי השנה החולפת בתחום בתי הדין לממונות, ונסקור את כלל המסקנות העולות מפסקי הדין שפורסמו בשנה האחרונה.

אנו מודים לכל מי ששולח לנו פסקי דין. נשמח לקבל פסקי דין נוספים, על מנת שנוכל לפרסמם בעתיד. תגובות ופסקי דין יש לשלוח לכתובת halachapsuka@gmail.com.
Hemdat Yamim

עלון דברי תורה שבועי: פרשת שבוע, חמדת הדף היומי, 'ארץ אגדה', שו"ת 'במראה הבזק' (תשובה שבועית).

שם פרטי:
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.