English | Francais

Search


גליון מס' 49 - חיובי נזיקין

| כא בחשון תשס"ט | 22/11/2008

 

הנושא שבו עוסק הגליון הנוכחי הוא חיובי נזיקין. בתחום זה חלו מספר שינויים משמעותיים בעמדת בתי הדין בשנים האחרונות. אם בעבר התייחסות בתי הדין לתביעות גרמא ועגמת נפש היתה מסתכמת בקביעה כי על פי הדין אין לחייב בתביעות אלו, הרי שכיום בתי הדין משתמשים בסמכותם לפשר כדי לתת חיוב חלקי גם במקרים אלו, כפי שעולה מפסקי הדין שבגליון. שינוי זה מתקיים בעיקר בבתי הדין משפט והלכה בישראל, ורשת בתי הדין לממונות גזית, שעמדתם הרשמית היא לחייב באופן חלקי על נזקים שנעשו בדרך גרמא וכדומה.

אנו שבים להוצאה הסדירה של הבטאון לאחר חופשת בין הזמנים. כמו כן, מתנצלים בפני הקוראים שלא קיבלו חלק מהגליונות הקודמים. ניתן להוריד את הגליונות הקודמים באתר הלכה פסוקה www.HalachaPsuka.googlepages.com  או לשלוח אלינו מייל ולבקש את הגליונות החסרים.

נשמח לקבל פסקי דין נוספים, על מנת שנוכל לפרסמם בעתיד. תגובות ופסקי דין יש לשלוח לכתובת halachapsuka@gmail.com.

 

 
Hemdat Yamim

עלון דברי תורה שבועי: פרשת שבוע, חמדת הדף היומי, 'ארץ אגדה', שו"ת 'במראה הבזק' (תשובה שבועית).

שם פרטי:
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.