English | Francais

Search


גליון מספר 53- התערבות בסיכסוכים פנים אירגוניים

| יח בטבת תשס"ט | 06/02/2009

האם לגורם שיפוטי כללי, יש סמכות להתערב בסכסוכים פנימיים של ארגונים שיש להם חוקים משל עצמם? שאלה זו צריכה להישאל בכמה מישורים: האם ארגון שיש לו חוקים משלו, רשאי להעמיד לו גוף שיפוטי משל עצמו? במידה ואין גוף שכזה - מיהו הגוף השיפוטי שיכריע בסכסוכים פנימיים של אותו ארגון? עד כמה כפוף בית הדין לחוקים הפנימיים של כל ארגון? אנו מביאים השבוע שני פסקי דין העוסקים בחלק מהשאלות האלו.

כמובן, שניתן להשליך שאלה זו למישור רחב יותר ולתהות, האם המדינה יכולה להחשב כגוף ארגוני, שרשאי למנות לו גוף שיפוטי משל עצמו. שאלה זו לא נידונה במסגרת פסקי הדין, ומקומה בדיון רחב יותר, בהקשר של 'ערכאות של גויים' וכדומה.

כיוון שקיבלנו שתי תגובות ארוכות למדי לפסקי הדין שבגליון הקודם, החלטנו לקצר בחלק פסקי הדין, ולהוציא רק שני תקצירים של פסקי דין בגליון זה.

כרגיל, נשמח לקבל פסקי דין נוספים, על מנת שנוכל לפרסמם בעתיד. תגובות ופסקי דין יש לשלוח לכתובת halachapsuka@gmail.com.

 

 

Hemdat Yamim

עלון דברי תורה שבועי: פרשת שבוע, חמדת הדף היומי, 'ארץ אגדה', שו"ת 'במראה הבזק' (תשובה שבועית).

שם פרטי:
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.