English | Francais

Search


גיליון מספר 60: הגליון המסכם

| יא בסיוון תשס"ט | 14/06/2009

כפי שהודענו בגליון הקודם, גליון זה הוא הגליון המסכם של הלכה פסוקה.

כיוון שמדובר בגליון מסכם, לא מתפרסמים בו פסקי דין, אלא מובאת בו סקירה כללית על פעילות 'הלכה פסוקה', ועל ההתרחשויות בזירת בתי הדין לממונות במהלך השנים האחרונות. כמו כן, נשתדל להציג תמונת מצב הלכתית, כפי שהיא עולה מהמסקנות ההלכתיות של פסקי הדין שהוצגו לאורך השנים בגליון.

 

אי אפשר לסיים את הפעילות בלי להודות לכל מי שתמך ועזר. בראש ובראשונה לחברי המערכת בהווה ובעבר - הרבנים מיכאל אדרעי, סיני לוי ועמיחי צוריאל. יחד עמם, לאברכי 'ארץ חמדה', שתרמו מזמנם וממרצם לפעילות השוטפת של הוצאת הבטאון. וכמובן, לראשי הכולל שליוו את הבטאון ויצרו את המסגרת שבתוכה היה אפשר להוציא בטאון שכזה.

ומעל כולם שבח לבורא עולם שזיכנו להיות מיושבי בית המדרש, ללמוד וללמד, לשמור, לעשות ולקיים.

 

 Hemdat Yamim

עלון דברי תורה שבועי: פרשת שבוע, חמדת הדף היומי, 'ארץ אגדה', שו"ת 'במראה הבזק' (תשובה שבועית).

שם פרטי:
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.