English | Francais

Search


> חנות ספרים > חמדת הארץ

חנות ספרים

חמדת הארץ חלק א'

שפה: עברית
מחיר: 20 ש"ח
סדרת מאמרים הקשורים לשולחן ערוך חושן משפט חלק ג' שנכתבו על ידי מרן הגר"ש ישראלי ויבדל"א הגרז"נ גולדברג, ראשי כולל "ארץ חמדה" והרבנים הלומדים בבית המדרש.

חמדת הארץ חלק ב'

שפה: עברית

סדרת מאמרים הקשורים בעיקר להלכות כתובות בנושאים כגון: חובות הבעל והאשה במסגרת הנישואין, זכויות הבעל בנכסי אשתו והגדרת המושג "כתובה" נכתב ע"י מרן הגר"ש ישראלי ויבדל"א הגרז"נ גולדברג, ראשי כולל "ארץ חמדה" והרבנים הלומדים בבית המדרש.

אזל המלאי

 


חמדת הארץ חלק ג'

שפה: עברית
מחיר: 20 ש"ח
סדרת מאמרים הקשורים להלכות אישות ודיני יוחסין. נכתבו על ידי מרן הגר"ש ישראלי זצ"ל ויבדל"א הגרז"נ גולדברג, ראשי כולל "ארץ חמדה" והרבנים הלומדים בבית המדרש.

חמדת הארץ חלק ד'

שפה: עברית

סדרת מאמרים הקשורים להלכות קידושין וגיטין. נכתבו על ידי מרן הגר"ש ישראלי זצ"ל  ויבדל"א הגרז"נ  גולדברג, ראשי כולל "ארץ חמדה" והרבנים הלומדים בבית המדרש. מדור תנ"ך מורחב מצורף לקובץ הלכתי.

אזל המלאי

        


חמדת הארץ חלק ה'

שפה: עברית
מחיר: 20 ש"ח
סדרת מאמרים הקשורים להלכות דיינים ועדות. נכתבו על ידי מרן הגר"ש ישראלי זצ"ל  ויבדל"א הגרז"נ  גולדברג, ראשי כולל "ארץ חמדה" והרבנים הלומדים בבית המדרש. מדור תנ"ך מצורף לקובץ הלכתי.

חמדת הארץ חלק ו'

שפה: עברית
מחיר: 20 ש"ח
מאמרים הקשורים להלכות טוען ונטען, הלוואה וגבייתה . נכתבו על ידי מרן הגר"ש ישראלי זצ"ל  ויבדל"א הגרז"נ  גולדברג, ראשי כולל "ארץ חמדה" והרבנים הלומדים בבית המדרש. מדור תנ"ך מצורף לקובץ הלכתי.

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.