English | Francais

Search


> עלון שבועי - חמדת ימים

שנת תשע"ו | שבת פרשת קדושים

שו"ת במראה הבזק: דין מי שאמו נכריה ואביו יהודי שגויר בילדותו ואח"כ בזמן השואה האב השתמד עם בנו הקטן ועכשיו רוצה לחזור ליהדות(מתוך ח"ד)

 

ונציה, איטליה                                                                     Venice, Italy

תמוז, ה'תשנ"ח

 

דין מי שאמו נכריה ואביו יהודי שגויר בילדותו ואח"כ בזמן השואה האב השתמד עם בנו הקטן ועכשיו רוצה לחזור ליהדות

 

שאלה

בן של יהודי שנולד מנכריה שבהולדו גויר על דעת אביו מל וטבל.

לאחר מכן בגיל 9 (בזמן חוקי הגזע באיטליה) אביו השתמד וטבל גם אותו בכנסיה ר"ל.

היום בגיל 65 הוא רוצה להתגייר, אישתו הנוכריה איננה רוצה להתגייר וכן ילדיו ממנה.

האם הוא חייב בגיור מחדש, ואם כן האם מותר לגייר במצב הנוכחי?

 

תשובה

מי שגויר בקטנותו, יכול למחות משהגדיל1, אלא אם כן נהג מנהג יהדות משהגדיל, שאז אינו יכול למחות עוד2, וודאי שמי שהוטבל לנצרות כבר בעודו בגיל תשע, לא נהג מנהג יהדות משהגדיל.

אמנם, בנדון דידן יש להסתפק, שהרי אביו השתמד בזמן חוקי הגזע, ומכיוון שעשה כן מאונס גמור, אולי אין בהטבלת הבן לנצרות משום המרה, ועל כן אין באי-קיום המצוות מצד הבן משום מחאה.

בכל מקרה ברור שכיהודי לא יוכל להמשיך לחיות עם אשתו הגויה בשום אופן.

על כן נראה שאם הוא רוצה להמשיך לחיות עם גויה זו, מוטב שלא יתגייר, שכן יתכן, שדינו כגוי, כנ"ל, ועדיף שיחיה גוי עם גויה, מאשר שיחיה כיהודי עם גויה, חלילה.

אמנם, אם הוא רוצה ביהדות עד כדי כך שהוא מוכן - כחלק מקבלת עול מצוות - לעזוב את אשתו הגויה או לגיירה כדת, כי אז ראוי לגיירם, אותה בגיור גמור ואותו משום הספק הנ"ל, לחומרא.

______________

 

 1  מס' כתובות (יא ע"א), שו"ע יורה דעה (סי' רסח סעיף ז).

2  בגמרא שם וכפירוש תוספות, רא"ש ור"ן, ובשו"ע (שם סעיף ח).

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר

Dedication

רפואה שלימה

 לאורית בת מרים

בתוך שאר חולי ישראל

***

מש' ארץ חמדה' אבלה

 על מותו של חברנו האהוב

 הרב ראובן אברמן זצ"ל,

 חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

איש תורת אמת שגורה בפיו,

 מחנך דגול

 ואיש המעלה מכל הבחינות.

 

לע"נ

הרב יוסף מרדכי

שמחה שטרן ז"ל

נלב"ע כ"א באדר א' תשע"ד

 

מרת סוזי (שרה)

ונגרובסקי ע''ה

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט

 

לע"נ

רבי יעקב

בן אברהם ועיישה

וחנה בת יעיש ושמחה

סבג ז"ל

 

לע"נ

ר' מאיר בן יחזקאל שרגא

ברכפלד ז"ל

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת ארץ חמדה

נלב"ע י"ז בסיון תשע"ד

 

לע"נ

הנופלים במערכה

על הגנת המולדת הי"ד

 

 

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.