English | Francais

Search


שנת תשע"ב | שבת פרשת בהעלותך

פרשת השבוע: כִּי אִשָּׁה כֻשִׁית לָקָח

הרב יוסף כרמל, ראש כולל "ארץ חמדה"

בשפתו של דור ה"פוליטקלי קורקט" לא קיים הביטוי "כושי" בגלל הקונטציה השלילית שלו.

בימים בהם נעשה נסיון לקשור את שאלת מסתנני העבודה בסוגיית הגזענות, צריך לברר יותר לעומק את טענתם של מרים ואהרון המופיעה בפרשתנו, כלפי משה אחיהם הקטן:

"וַתְּדַבֵּר מִרְיָם וְאַהֲרֹן בְּמֹשֶׁה עַל אֹדוֹת הָאִשָּׁה הַכֻּשִׁית אֲשֶׁר לָקָח כִּי אִשָּׁה כֻשִׁית לָקָח" (במדבר י"ב א).

נחלקו הראשונים בביאור התואר כושית.

רש"י מבאר לחיוב בצורה מוחלטת, תוך שהוא מסביר גם את פשר הכפילות וז"ל:

"מה תלמוד לומר, אלא יש לך אשה נאה ביפיה ואינה נאה במעשיה, במעשיה ולא ביפיה, אבל זאת נאה בכל".

מוסיף עליו רבנו בחיי" וכן "כושית" בגימטריא: "יפת מראה".

לעומתם בעלי התוס' פונים לכיון הנגדי וז"ל: "כי אשה כושית לקח. לפי הפשט היו מלעיגים עליו במה שלקח מבנות כושים שהם ערלים".

מוסיף הרשב"ם "כושית - שהיא ממשפחת חם".

מאחורי מחלוקת זו מסתתרת מחלוקת אחרת - האם אשתו של משה עליה מדברים מרים ואהרון היא צפורה המדינית או אשה נוספת שמשה לקח כשברח ממצרים ושהה בכוש?

בתלמוד ובמדרשים שולטת הדעה כי יש לפרש את הביטוי כֻשִׁי באופן חיובי.

בסוגיא במסכת מועד קטן מובא שבנוסף לצפורה, גם שאול המלך, גם צדקיהו המלך וגם עם ישראל כונו כֻשִׁים כולם במשמעות מאוד חיובית. וז"ל הגמרא:

"כתיב שגיון לדוד אשר שר לה' על דברי כוש בן ימיני" (תהילים ז' א). וכי כוש שמו? והלא שאול שמו! אלא: מה כושי משונה בעורו - אף שאול משונה במעשיו (צדיק גמור-רש"י). כיוצא בדבר אתה אומר: "על אדות האשה הכשית אשר לקח", וכי כושית שמה? והלא ציפורה שמה! אלא: מה כושית משונה בעורה - אף ציפורה משונה במעשיה. כיוצא בדבר אתה אומר "וישמע עבד מלך הכושי" (ירמיהו ל"ח ז), וכי כושי שמו? והלא צדקיה שמו! אלא: מה כושי משונה בעורו - אף צדקיה משונה במעשיו. כיוצא בדבר אתה אומר: "הלוא כבני כשיים אתם לי בני ישראל" (עמוס ט' ז), וכי כושיים שמן? והלא ישראל שמן! אלא: מה כושי משונה בעורו - אף ישראל משונין במעשיהן מכל האומות"  (דף טז ע"ב).

 

אם נחבר את כל הפירושים הללו למכלול אחד, נקבל את התמונה הבאה: כוש הוא בנו של חם ואחיו של כנען (בראשית י' ו) משפחה זו נתקללה בעקבות התנהגותו של חם: "וַיֹּאמֶר אָרוּר כְּנָעַן עֶבֶד עֲבָדִים יִהְיֶה לְאֶחָיו" (בראשית ט' כה).

לכאורה, אם מדובר בתכונות הקשורות לגזע, כל צאצאיו של חם יהיו מוכתמים בחטאו של אביהם. ברגע שהתורה והנביאים, על פי פרשנות חז"ל, הופכים את המושג כֻשִׁי למושג חיובי הם משדרים לנו מסר מאוד משמעותי.

האדם נמדד לפי מעשיו הוא, לא לפי מוצאו ולא לפי צבע עורו.

אשתו של משה רבנו היא צדקת, לא בגלל מוצאה או צבע עורה היא צדקת במעשיה.

מסר נוסף שאנו יכולים ללמוד גם ממשה רבנו הוא היחס לגר ולמצטרף אל עם ישראל.

משה, שזכה להוריד תורה מסיני, הוא זה שהגן על בנות יתרו הנרדפות והחלשות, הוא זה שאף נשא לאשה את אחת מהן וצרפה לעם ישראל בגלל מעשיה ומידותיה התרומיות.

 

הבה נתפלל דווקא בימים אלה, עונת החתונות,

כי כלות וחתנים יבחרו בזכות תכונות ואישיות נעלה ולא בגלל סממנים חיצונים.

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר

Dedication

לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט

 

לע"נ

רבי יעקב

בן אברהם ועיישה סבג

 

לע"נ

ר' מאיר בן יחזקאל שרגא

ברכפלד ז"ל

 

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.