English | Francais

Search


שנת תשס"ה | שבת פרשת כי תשא

התורה והמדינה

הרב יוסף כרמל

משפט והלכה - משפטי שאול, חלק שני 
עקרון היסוד של עבודת בית הדין יהיה מתן שרות יעיל מהיר, ומקצועי תוך הקפדה על כללי צדק ומוסר שאמורים לאפיין כל בית דין בית דין ישראלי מימי משה ופגישתו עם חותנו יתרו.
הדיינים מצד אחד הם תלמידי חכמים מורמים מעם מצד הכבוד שהציבור צריך לכבד את גדולי התורה שבו. מאידך גיסא הרבנות והדיינות אינם כלים כדי להשתרר על על הציבור אלא הרב והדיין צריכים להרגיש כמשרתי הציבור. כמו שהיה חותם הכהן הגדול מאחיו הרב הראשי הראשון לישראל מו"ו מרן הראי"ה קוק זצ"ל "עבד לעם קדוש על אדמת הקודש" לכן נוסחו כללי אתיקה מחמירים על פיהם ינהגו הדיינים בשבתם בדין. נציג לפניכם חלק מהם:
1.    הדיינים יופיעו לישיבות בית הדין רבע שעה לפני הזמן שנקבע לדיון, כדי שיהיו מוכנים לקראת הדיון וישלטו בחומר שבתיק העומד לדיון בפניהם, ולהבטיח שהדיון יתחיל בשעה שנקבעה.
2.    על הדיינים, להקפיד שלא יוכנסו טלפונים סלולרים לתוך אולם הדיונים.
3.    הדיינים לא יעסקו בכל פעילות אחרת לרבות לימוד, עיון, בדיקה, הגהות, וכדו' בזמן הדיונים.
4.    הדיינים ישבו בבית הדין עם חליפות ועניבות.
5.    לא ישוחח הדיין אודות הנושא שעומד בפניו לדיון עם גורם כל שהוא. אין האמור פוגע באמור לעיל סעיף ג 12. (התיעצות עם גורמים מקצועיים העומדים לרשות בית הדין).
6.    בהסכמת הצדדים מראש ובכתב לרבות רישום בפרוטוקול רשאי הדיין לשוחח עם אחד מן הצדדים שלא בנוכחות הצדדים האחרים ובלבד ששיחה זו מתנהלת בבית הדין ומטרתה להביא את הצדדים לידי הסכמה.
עמידה על כללים אלה תבטיח את שתי המטרות שהצבנו לעיל.
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.