English | Francais

Search


שנת תשע"ט| שבת פרשת תרומה

הלכה פסוקה: תקצירים מתוך פסקי דין - רשת בתי הדין 'ארץ חמדה גזית

הרב עקיבא כהנא

פיצוי על עיכוב בעבודת קבלן
'ארץ חמדה גזית' ירושלים/טבת תשע"ז/תיק 76045-1

 דיינים: הרב עדו רכניץ, הרב עקיבא כהנא, הרב דורון אלון

המקרה בקצרה: הנתבעת רכשה נכס לצורך השכרתו, וביקשה להקים בו סככה, היא שכרה את שירותי התובע שהוא מסגר בהכשרתו, לביצוע עבודות מסגרות ובניית סככה וסוכם ביניהם על תשלום של 260,000 בתוספת מע"מ. בחוזה שבין הצדדים סוכם כי סיום העבודה יהיה בתוך חודש וחצי מיום חתימת ההסכם.

בסופו של דבר התובע מסר את הסככה רק כשלושה חודשים וחצי לאחר תחילת העבודה, ובשל כך הנתבעת לא שילמה לו 72,149 ₪ משכרו בתוספת מע"מ. בתגובה הנתבע הגיע עם מנוף כדי לפרק את הסככה, ורק לאחר התערבות משטרה כנגדו הוא חדל מכך.

התובע דרש את מלוא שכרו, בנוסף, טען התובע, שמגיעה לו תוספת תשלום עבור שינויים, תוספות ושימוש הנתבעת בציוד של התובע. לגבי איחור בזמנים הוא טען שהוא נאלץ לחכות להתייבשות הבטון (שלא בוצע על ידו), וכן שהוא לא היה אמור לעבוד בימי גשם ובימי חגים. לאור כל הנ"ל התובע טען שלא איחר במסירת העבודה.

הנתבעת טענת כי התובע סיים את העבודה באיחור של חודשיים וחצי, ובכך גרם נזק לנתבעת שכבר חתמה על חוזה להשכרת הסככה, חוזה שהתובע היה מודע לו. התובע עיכב את הפרויקט כשחיכה שלא לצורך להתייבשות הבטון, וגם בהמשך, כאשר התובע לא הסכים לעבוד במקביל לפועלים ערבים בשטח, התנגדות שחייבה את הנתבעת לשכור פועלים יהודים יקרים יותר.

הנתבעת דורשת פיצוי על אובדן שכר דירה בסך 30,000 ₪ עבור קרוב לחודשיים, וכן עבור עילות נוספות.

פסק הדין: על הנתבעת לשלם לתובע סך של 40,515.32 ₪.

להלן מקצת מנימוקי פסק הדין:

א. איחור במסירה

התובע איחר ביותר מחודש, לטענת התובע הוא המתין שבועיים עד שהבטון יתייבש על מנת שהוא יוכל להתחיל לעבוד. לטענת הנתבעת הסיבה האמתית לדחייה היא בגלל שהתובע עסק בעבודות אחרות.

בית הדין קיבל את טענת התובע. בניגוד לסיכום בחוזה, יציקת הבטון לא נעשתה מיד לאחר חתימת החוזה. אמנם, גם לאחר השלמת היציקה התובע לא החל לעבוד מייד בטענה שהבטון טרם התייבש. בית הדין קבע שגם אם הנתבתע צודקת שהסיבה לעיכוב היתה שהתובע עבד במקום אחר, אין בכך כל פגם. כיוון שהתובע בהיותו קבלן היה רשאי לקבל עבודות אחרות ולא היה אמור להמתין להתחלת העבודה בחוזר מעש.

בית הדין קיבל את טענת הנתבעת שהתובע התחייב לסיים את העבודה תוך חודש וחצי ודחה את טענת התובע שהכוונה היתה ל-45 ימי עבודה. אולם, כיוון שהנתבעת גרמה לעיכוב בהתחלת העבודות, נמצא שהעבודות שנדחו החלו סמוך לחגים ולימי הגשמים. ממילא, התובע זכאי לקבל הארכה בגין ימי החגים והגשמים.

למרות כל זאת, מסקנת בית הדין היתה שהתובע ביצע את המסירה באיחור של 19 ימים.

ב. חיוב קבלן בגין איחור במסירה

כעת נשאלה השאלה מה הפיצוי המגיע לנתבעת?

הגמרא (בבא מציעא עג ע"ב) קובעת שאם אדם שלח שליח לקנות יין, והשליח לא קנה, על השליח לפצות את המשלח על מניעת הרווח שנגרמה לו מכל שלא קנה יין בזול . השיטה מקובצת שאל במה דין זה שונה מ"מבטל כיסו של חבירו" שהוא פטור? וענה שכחלק מהשליחות השליח התחייב גם לשלם על מניעת רווח. נתיבות המשפט (שו, ו) למד מדבריו שפועל שלא עמד בהתחייבות למעסיק חייב לשלם עבור מניעת הרווח של המעסיק. בעניין זה ישנה מחלוקת גדולה (נספח לפס"ד ארץ חמדה גזית 75027 ובפס"ד ארץ חמדה גזית 71082), אולם, במקרה של אובדן דמי שכירות של מבנה, שהם רווח ברור, יש לחייב את השוכר.  לפיכך, בית הדין חייב את התובע בסך 10,800 ₪ על אובדן דמי שכירות של ימי האיחור. ובנוסף, בסך 2,000 ₪ שהוא חלק מהקנס שהנתבעת שילמה לשוכר שהתובע אחראי לו.

 למעבר לפסק הדין המלא

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה של

ניר רפאל בן רחל ברכה

מאיר בן דינה ציפורה
רוחמה רחל בת שושנה
יאיר מנחם בן יהודית חנה

איילת חן בת שולמית
נחמה צביה בת שושנה בריינא

מאירה בת אסתר

רבקה רינה בת גרונה נתנה

יוסף (יוסי) בן חנה

דוד חיים בן רסה

ליליאן בת פורטונה

אליעזר יוסף בן חנה ליבא
רועי משה אלחנן בן ג'ינה דֶברָה
יפה בת רחל יענטע

נתנאל בן שרה זהבה

נעמי בת אסתר

ברכה בת מרים רחל

יוסף בן רחל חלילי
בתוך שאר חולי עם ישראל

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד


לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז


לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

ר' מאיר  ז"ל

בן יחזקאל שרגא

ברכפלד


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 

לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ

ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

מרים ריגלר ע"ה

רעייתו של ד"ר מיכאל ריגלר הי"ו

נלב"ע אייר תשע"ח

לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.