English | Francais

Search


שנת תש"ף| שבת פרשת תולדות

הלכה פסוקה: תקצירים מתוך פסקי דין - רשת בתי הדין 'ארץ חמדה גזית

הרב הדיין עקיבא כהנא, חוקר במכון משפט והלכה בישראל

החלטה בנוגע למקום הדיון
'ארץ חמדה גזית' ירושלים / תמוז תשע"ז / תיק 77027

דיינים: הרב יוסף כרמל, הרב עדו רכניץ, הרב דניאל רוזנפלד

המקרה בקצרה: התובע תושב ישראל והנתבע תושב ארה"ב, שותפים בחברה שהוקמה בשנת 2008, החברה נרשמה במדינת ישראל בשנת 2009, בין התובע והנתבע מחלוקת כספית, וכל אחד מהם רוצה שהדיון יתקיים בארצו. לטענת התובע החברה ועובדיה עבדו רק בישראל. לעומת זאת, לטענת הנתבע, החברה הוקמה באינטרנט, והרבה עובדים מחו"ל עבדו עבורה, ולכן לא נחשב שהחברה פעלה  בארץ, ממילא על הדיון להתקיים במקומו של הנתבע.

פסק הדין: הנתבע זכאי לדרוש שהדיון יתקיים בארצות הברית.

נימוקים בקצרה:

א. מקום הדיון כשהנתבע מתגורר בחו"ל
הלכה פסוקה היא שזכותו של הנתבע שהדיון יתקיים במקומו (חו"מ יב, א). אלא שהתובע טען שעל פי ההלכה יש לקיים את הדיון ב"מקום העסק" (שו"ת הרשב"א ב, שדמ; מהרשד"ם חו"מ קג). במקרה זה "מקום העסק" הוא מדינת ישראל שבו החברה נרשמה ובה בוצעה העבודה בפועל.
לעומת זאת, הנתבע טען שהפוסקים לא הסבירו מדוע יש משמעות לשאלה היכן "מקום העסק", והרב ישראלי (משפטי שאול מב) הסביר שזכותו של הנתבע לדרוש דיון ב"מקום העסק" כיון שבכל מקרה התובע יידרש להגיע לשם על מנת לגבות את חובו, כך גם כתב תרומת הדשן (שה). בניגוד לכך, במקרה הנדון אמנם הנתבע הוא בעל מניות בחברה שרשומה בישראל, אולם, אין ספק שהתביעה היא גדולה בהרבה משווי החברה, כך שאין לחייב את הנתבע להתדיין בארץ מטעם זה.

ב. דיון במקום שבו נכרתה העסקה
מהרשד"ם (חו"מ קג) כתב שאם העסקה נכרתה במקום מסוים ולאחר מכן הלך הנתבע למקום אחר, התובע יכול לדרוש שהדיון יתקיים במקום בו נכרתה העסקה. אלא שבמקרה זה כל צד חתם במקומו, ולכן יש לחזור לעיקר הדין, שהדיון יתקיים במקומו של הנתבע. גם בתקנות הדיון של ביה"ד הרבני (ב, יב) נאמר כי רק אם העסקה נעשתה במקום מגוריהם של שני הצדדים, ולאחר מכן אחד מהם עבר דירה – ניתן לדרוש שהדיון יתקיים במקום כריתת העסקה.

ג. מדינת ישראל - מקום הועד
התובע טען (על פי משפטי שאול סי' מב) שבתי הדין של מדינת ישראל הם "מקום הועד", ולכן ניתן לכפות דיון בארץ. אלא שדברי הרב ישראלי נאמרו אך ורק לגבי בתי דין רבניים ממלכתיים, שיש להם יכולת אכיפה, ולא לגבי בתי דין הפועלים מכוח חוק הבוררות.

ד. כוונת הנתבע להתחמק
לטענת התובע הנתבע ביקש לדון בחו"ל על מנת להתחמק מהדין, אלא שהוא לא הוכיח את דבריו. בנוסף הוא טען שהתקנה להתדיין במקום הנתבע היא לטובת התובע, והוא מוותר על כך, אלא שדבר זה אינו מוסכם כלל. לכן הדין שהולכים אחר הנתבע קיים במקרה זה.

 למעבר לפסק הדין

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה

של 

ניר רפאל בן רחל ברכה

אסתר בת רחל

נתנאל אילן בן שיינא ציפורה

יאיר מנחם בן יהודית חנה

מאירה בת אסתר

רבקה רינה בת גרונה נתנה

יפה בת רחל יענטע

נתנאל בן שרה זהבה

ויקי ויקטוריה בת דייזי

אסתר מיכל בת גיטל

בתוך שאר חולי עם ישראל

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד


לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז


לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

ר' מאיר  ז"ל

בן יחזקאל שרגא

ברכפלד


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 

לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ
ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

שלמה דוד בן זלמן ושרה

אבנית ז״ל

נלב"ע סיון תשע"ט

 

לע"נ
אברהם קליין ז"ל,
 נלב"ע י"ח באייר תשע"ט

לע"נ
גב' לוריין הופמן
ע"ה

לע"נ
גב' מרים שטרן ע"ה
נלב"ע ה' אב תשע"ט

לע"נ

 נורמן רוסק ז"ל

 נלב"ע בכ"ב באב

 
לע"נ

תמר ליכטנשטט

האהובה

יהי זכרה ברוך


לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.