English | Francais

Search


שנת תשפ"א | שבת פרשת שלח

הלכה פסוקה: פירוק שותפות בעסק למכירת ארבעת המינים

תקצירים מתוך פסקי דין - רשת בתי הדין 'ארץ חמדה גזית

הרב הדיין עקיבא כהנא, חוקר במכון משפט והלכה בישראל

'ארץ חמדה גזית' צפת / אייר תשע"ד / תיק 73162 

דיינים:
הרב בניהו ברונר, הרב אורי סדן, הרב אריאל ברקאי
 

המקרה בקצרה:
לפני כארבע שנים התובע והנתבע פתחו עסק למכירת ארבעת המינים, התגלעו ביניהם כמה חילוקי דעות והם פנו לאחד הרבנים שיעזור להם ליישב את המחלוקת, אולם, על תוצאות הפגישה יש מחלוקת בין הצדדים. לאחר שהתובע סגר את העסק המשותף, דרש התובע מהנתבע להמשיך בשותפות, ועל זה נסובים הדברים בבית הדין. 

פסק הדין:
השותפות פורקה בהסכמה, הנתבע ישלם לתובע 2,823.5 ₪ עבור חלקו בשותפות, וכן התובע רשאי אם ירצה למכור לנתבע ציוד שברשותו תמורת 2,800 ₪.  

נימוקים בקצרה:

1.  פירוק השותפות
בשותפות שלא קבעו בה השותפים כמה זמן היא תמשך, פסק השולחן ערוך (חו"מ קעו, טו-טז) שכל אחד מהשותפים יכול לדרוש את פירוק השותפות בכל עת. לכן במקרה שלנו כל אחד מהצדדים רשאי היה לדרוש את פירוק את השותפות בכל זמן שירצה, אלא אם כן יש בידם סחורה של השותפות (נתיבות המשפט שם, ס"ק לד).
בין הצדדים ישנה מחלוקת מה סוכם בפגישה אצל הרב. מחקירת בית הדין עלה כי הם פירקו את השותפות. כך ניתן גם ללמוד מהתנהגות התובע שמיד לאחר הפגישה סגר את התיקים ברשויות המס, וכך גם עולה מדבריו של הרב עצמו שכתב שסוכם על פירוק השותפות.
לכן בית הדין קבע שהשותפות פורקה. 

2.  תשלום עבור מוניטין העסק
התובע דרש פיצוי על המוניטין שנרכש בזכותו. לתביעת מוניטין יש בסיס בהלכה מ"דינא דמלכותא". כפי שכתב בשו"ת נודע ביהודה (תניינא חו"מ, מא) שקניין על זכויות מועיל מדינא דמלכותא, ולא מדין מנהג הסוחרים (סיטומתא). בדבריו הוא חלק על שו"ת מהרש"ל (לו) שסבר שמכירת זכויות שניתנות על ידי השלטון חלה מדין מנהג הסוחרים (סיטומתא). מעבר לכך, לגבי מוניטין של עסק, יש לומר שמדובר על זכות ממשית שטמונה בעסק (ע"פ פד"ר נתניה מס' 824780-2 תשע"ב).
לגופו של עניין בית הדין נדרש לשאלה האם התובע אכן תרם למוניטין של העסק. העסק היה קיים ונוהל על ידי הנתבע עוד לפני הקמת השותפות, אך גדל והתפתח בזמן השותפות. בין הצדדים היתה מחלוקת מי מהם הוא הגורם לגדילה זו. בית הדין קיבל את הטענה על כך שעל המוניטין להתחלק בין הצדדים. אלא שכיון שאין כעת אפשרות להעריך את שווי העסק, ואת ההפרש בין שווי העסק בזמן שהתובע נכנס אליו, ובין שווי העסק היום, וכיון שהמוציא מחבירו עליו הראיה התביעה נדחתה.
בית הדין ציין כי העובדה שלא ניתן לבדוק את ערך של החברה, אינו רק בעיה ראייתית, אלא גם מהותית, משום שלא כל פעילות עסקית יוצרת מוניטין, שיש להכיר בה כנכס (ראה שו"ת משפטיך ליעקב ב, יד). היקף המכירות של הנתבע אמנם גדל, אבל לא הוכח שהדבר נבע מהמוניטין – דהיינו, שם מסחרי מוכר שנוהרים אחריו. בנוסף התובע לא התחייב להמנע מלעסוק בתחום, כך שלמעשה לא נגרע ממנו דבר.
לפיכך, בית הדין דוחה את התביעה בדבר תשלום עבור המוניטין. 

3.  חלוקת הציוד שנותר
הצדדים הגישו לבית הדין הערכת שווי של הציוד שברשותם. לדברי הנתבע הוא חייב לתובע סך 2,823 ₪. לפי ההלכה שותפים החולקים חפצים ששווים שונה, יכולים להציע האחד לשני לשלם את חצי עלותו כפי שנראה להם, ומי שמציע את הסכום הגבוה יותר יזכה (שו"ע חו"מ קעא, יג). פתרון זה אינו ישים במקרה שלנו, בו יש פרטים רבים והוא יצריך מעורבות רבה של הצדדים ושל בית הדין, לכן בית הדין עשה שימוש בסמכותו לפשרה, לאור העובדה שהנתבע ממשיך לעסוק בעסקי ארבעת המינים והתובע כבר לא, הרי שהנתבע ישלם לתובע על הציוד את הסכום שהודה שהוא חייב לו. בנוסף הנתבע ירכוש את הפריטים שנמצאים אצל התובע בסכום של 2,800 ₪, זאת במידה והתובע ירצה למכור אותם. 


למעבר לפסק הדין

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה

של

ניר רפאל בן רחל ברכה

ישראל בן רבקה

מאירה בת אסתר
רבקה רינה בת גרונה נתנה

טל שאול בן יפה

משה בן שרה הכהן
אריה יצחק בן גאולה מרים

נטע בת מלכה

גדעון בן רחל

בתוך שאר חולי עם ישראל

 

לע"נ

מר משה וסרצוג ז”ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע כ' תשרי תשפ"א

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד


לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז


לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד


לע"נ
 יחזקאל וחנה צדיק ע"ה
י"א באייר תשע"ו / י"ט בתשרי תשפ"א

לע"נ

ר' מאיר וגב' שרה ברכפלד

(שרה - נלב"ע ט"ז בטבת תש"ף)


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 

לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ
ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

שלמה דוד בן זלמן ושרה

אבנית ז״ל

נלב"ע סיון תשע"ט

 

לע"נ
גיטה ואברהם קליין ז"ל
אברהם - נלב"ע י"ח באייר תשע"ט
גיטה - נלב"ע ד אב

לע"נ
גב' לוריין הופמן
ע"ה

לע"נ

יצחק זאב טרשנסקי ז״ל

כ״ח באדר תשפ"א

 

לע"נ

דוד צבי טרשנסקי ז"ל

בנם של יצחק ז"ל ונעמי הי"ו

נלב"ע כ"ח באייר

 

לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד
 
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.