English | Francais

Search


שנת תשס"ג | שבת פרשת וארא

"עֲשׂוֹת סְפָרִים הַרְבֵּה"בסוד ישרים בירורי סוגיות במחשבת היהדות.
הרב צבי אלימלך נויגרשל תשס"ב (244 עמ')
 
בספר שלפנינו נקבצו מאמרים שנדפסו בחוברות שונות לבימה אחת. למרות הגיוון בנושאי המאמרים, ניתן להגדיר את עיקרו של הספר כבירור יסודות מחשבת ישראל בשיטות הראשונים, ובמיוחד בשיטות הריה"ל והרמב"ם.
ניכר מהחיבור שהמחבר יוצר שילוב של עולמות שונים, העולם הישיבתי והעולם האקדמאי. בין המקורות הרבים מהספרות התורנית אליהם הוא מפנה נמצא גם הפניות לספרות מחקרית ולמשנתם של פילוסופים נכרים (עמ' 92).
גם בסגנון החיבור ניכרת השפעת האקדמיה מבחינת הסדר והניתוח המדויק וכן בניסיון להצביע על התפתחות מחשבתית, כמו במאמר על מעמד האדם ביהדות שבוחן את ההתפתחות ממשנת הרס"ג עד לדבריו של ר' חיים מואלוז'ין ב"נפש חיים" שמעמיד את האדם במקום הרבה יותר מרכזי.
כדאי להפנות את הקורא לכמה מחידושי המחבר במשנת ריה"ל: אומות העולם יזכו בעתיד למעלת ישראל (עמ' 3). מעמד הר סיני הוא התגלות נבואית לכלל ישראל. דבר זה משליך על דעת ריה"ל לגבי יכולת הנביא לחדש בתורה בניגוד לדעת הרמב"ם (עמ' 20). העיון השכלי הוא הבסיס לעבודת ה' ולדבקות אליה שואף ריה"ל (עמ' 26). וכן סקירה על מעמד א"י במשנת ריה"ל (עמ' 26).

ישנם בספר גם מאמר חשוב על הגדרת המושג אמונה וכן מאמרים על נושאים אקטואליים כמו "דעת תורה" בעניינים שאינם הלכתיים, החזרת שטחים, מעמד האישה, ב"ד הגדול ועוד. כללו של דבר. זהו ספר מועיל ומעניין. ונדמה שהשילוב עליו הצבענו בתחילת דברינו תורם להבנת הנושאים בהם עוסק הספר אם כי לעיתים הוא מכהה את הרגש החם שמלווה אותנו בלימודי אמונה ומכפיף אותו לאיזמל המדעי הקר.      

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.