English | Francais

Search


שנת תשס"ג | שבת פרשת תצוה

"עֲשׂוֹת סְפָרִים הַרְבֵּה"תורת הקנינים הרב אהרון רובינפלד

חלק א ירושלים תשנ"ב (תרד עמ') חלק ב ירושלים תשס"ב (תרעב עמ')

 

אחת המלאכות החשובות בהן עוסקים מחברי דורנו היא ליקוט וסידור של החומר הרב שהצטבר בספרות התורנית עפ"י נושאים. ישנם נושאים בהם כבר קיים היום עודף של ספרי ליקוטים, אך בתחום של דיני ממונות ושו"ע "חושן משפט" עדיין קיים מחסור בספרים כאלו. אחד מהנושאים המרכזיים ב"חושן משפט" הוא הלכות הקניינים. שני הספרים המקיפים שקיימים בתחום הזה הם: "דיני ממונות" של הרב בצרי ו"פתחי חושן" של הרב בלוי. נותרה עדיין מלאכה רבה מכיון שהם התמקדו בדברים שמופיעים בשולחן ערוך ומפרשיו ובספרות השו"ת אך לא השתמשו כמעט בתורתם של ראשי הישיבות שעסקו הרבה בנושאים אלו. בספר שלפנינו נעשה מאמץ להקיף גם את הדברים שיצאו מבתי המדרש של הישיבות. כמו למשל, מתורתם של הגר"ש שקופ והגר"ש רוזובסקי זצ"ל ועוד. אמנם יש חסרון בשימוש בתורה זו להלכה מכיוון שבעליה כיוונו דבריהם לאמירת שיעורים ולא לפסיקה הלכתית. מלבד זאת יש בעיה נוספת שחלק מהדברים נמסר ע"י תלמידים שאולי טעו בהבנת הדברים. אף על פי כן יש תועלת בקובץ הזה הן לפוסק והן ללמדן שמחפש מקורות בנושאים אלו. מלבד זאת מחבר הספר מתמקד בראיות של הפוסקים מהגמרא ואינו מסתפק בהפניות לשולחן ערוך כקודמיו. נביא דוגמא מפרק יד סעיף א:  אי אפשר להקנות דבר שלא בא לעולם כמו פירות דקל שעוד לא צמחו. יש שתי אפשרויות להבין מדוע לא ניתן להקנות. יש אומרים שזהו חיסרון בגמירות דעתו של המוכר שאינו מתכוון להקנות באמת (נימוקי יוסף) ועל כן אם יש הוכחה שמתכוון להקנות יועיל קנין (משפט שלום למהרש"ם קובץ שיעורים ועוד). יתכן שהסיבה היא שלא ניתן להחיל קניינים על דבר שאינו קיים. (שו"ת נודע ביהודה, חזון איש, שערי יושר ועוד) ואם כך אין אף פעם אפשרות להקנות.

בסוף הספר ישנם מפתחות ותוספת חידושים בנושאים שקשורים לקניינים. כל העוסקים בתחום ימצאו בספר זה עניין, נעיר רק שפלא הוא שהמחבר לא התייחס לקניין שטר.

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.