English | Francais

Search


שנת תשס"ד | שבת פרשת בהר בחוקותי

"ביכורי הארץ" אסופת מאמרים

"עשות ספרים הרבה" (קהלת י"ב יב)

הרב דניאל כץ – "ארץ חמדה"

מכון התורה והארץ תשס"ג (512 עמ')
 
מכון התורה והארץ, אשר מושבו בגוש קטיף ביישוב כפר דרום, התמחה בהוצאה לאור של חוברות וספרים העוסקים בענייני מצוות התלויות בארץ. מדי חודש יוצאת חוברת תורנית בתחום זה. מחוברות אלו לוקטו כבר עשרה כרכים של הקובץ "התורה והארץ". בשנים האחרונות החל המכון בהוצאת ספרים שמתמקדים בנושאים מיוחדים. תחילה יצא לאור ספר הזיכרון לרב בירן הי"ד, רבה של כפר דרום שנרצח בידי מחבלים, שעסק בענייני תרומות ומעשרות. לאחר מכן, ספר על מצוות הקהל ועתה יצא לאור ספר זה בנושא ה"ביכורים". ספר נוסף יצא לאור בענייני נטיעות וט"ו בשבט, שנעסוק בו בהזדמנות קרובה.
בספר קובצו מאמרים המנסים להקיף את נושא הבאת הביכורים מן המקורות מהמקרא ועד לפרטי ההלכות למעשה של המצווה בימינו.
נביא כמה דוגמאות:
הראי"ה קוק זצ"ל הקדיש ביאור מיוחד למסכת ביכורים במתכונת ספר "עין אי"ה". בין היתר הוא טוען שלא מומלץ לעם ישראל לעסוק במסחר למרות שעיסוק בתחום זה יכול להקנות ידע כללי רחב בזכות יצירת הקשרים עם אומות העולם. "זאת מפני שד' שם כח באומה היקרה הזאת שתהיה יכולה להשתכלל בעצמה בכל חמדת שכל ורעיון וכל כישרון ואין לה צורך לקלוט רוחות מן החוץ".
בקובץ כמה מאמרים העוסקים במקומה ובמעלתה של מצות הביכורים בתורה. הרב פוזן בודק את התרגום על מצות הביכורים. הרבנים שביב, שורץ, ובן נון עוסקים בהשוואות בין חובת הבאת הביכורים, לחטא המרגלים (עפ"י האר"י הקדוש) ולחטא קין בהריגת הבל שהתחיל לכאורה בהבאת ביכורים שלא נתקבלו לרצון.
בין כותבי המאמרים בולטים הגר"א שפירא שליט"א - הרב הראשי לישראל לשעבר, הרב שלמה עמר - הראשון לציון הנוכחי, הרב יעקב אריאל ועוד.
הקובץ נערך בידו האמונה של הרב יהודה זולדן שהוציא מתחת ידיו קובץ מסודר ונוח לעיון.
נעיר רק כי רצוי היה להוסיף, כפי שמקובל, תקצירים למאמרים בראש הספר. כמו כן חסרה רשימת המקומות בהם נדפסו אותם מאמרים אשר כבר נדפסו במקומות אחרים.
בזכותה של "תורת הארץ" המתבררת בגוש קטיף נזכה לגאולה שלימה של הארץ מתוך גדלות של תורה וקיום מצוות התלויות בארץ בשלימות.

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.