English | Francais

Search


שנת תשס"ד | שבת פרשת יתרו

קדושת ירושלים והמקדש / חלק שלשה עשר

התורה והמדינה (מעזבונו של מרן הגר"ש ישראלי זצ"ל)

הרב יוסף כרמל - ראש כולל "ארץ חמדה"

כפי שהסברנו בשבוע שעבר, החידוש הגדול של בית המקדש בירושלים היא המצווה לקדש את "המקום אשר יבחר ד' ". מצווה זו היא אחת משלשת המצוות שנצטוו ישראל לדעת רבי יהודה לאחר הכניסה לארץ. דבר זה נתבאר בסוגיא בסנהדרין "וכן היה רבי יהודה אומר: שלש מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ: להעמיד להם מלך, ולהכרית זרעו של עמלק, ולבנות להם בית הבחירה" (דף כ עמוד ב). הביטוי בית הבחירה שטבעו חז"ל מבוסס על דברי הפסוקים " כִּי אִם אֶל הַמָּקוֹם אֲשֶׁר יִבְחַר יְקֹוָק אֱלֹהֵיכֶם מִכָּל שִׁבְטֵיכֶם לָשׂוּם אֶת שְׁמוֹ שָׁם לְשִׁכְנוֹ תִדְרְשׁוּ וּבָאתָ שָׁמָּה:…

 וַעֲבַרְתֶּם אֶת הַיַּרְדֵּן וִישַׁבְתֶּם בָּאָרֶץ אֲשֶׁר יְקֹוָק אֱלֹהֵיכֶם מַנְחִיל אֶתְכֶם וְהֵנִיחַ לָכֶם מִכָּל אֹיְבֵיכֶם מִסָּבִיב וִישַׁבְתֶּם בֶּטַח: וְהָיָה הַמָּקוֹם אֲשֶׁר יִבְחַר יְקֹוָק אֱלֹהֵיכֶם בּוֹ לְשַׁכֵּן שְׁמוֹ שָׁם שָׁמָּה תָבִיאוּ אֵת כָּל אֲשֶׁר אָנֹכִי מְצַוֶּה אֶתְכֶם עוֹלֹתֵיכֶם וְזִבְחֵיכֶם מַעְשְׂרֹתֵיכֶם וּתְרֻמַת יֶדְכֶם וְכֹל מִבְחַר נִדְרֵיכֶם אֲשֶׁר תִּדְּרוּ לַיקֹוָק:(יד) כִּי אִם בַּמָּקוֹם אֲשֶׁר יִבְחַר יְקֹוָק בְּאַחַד שְׁבָטֶיךָ שָׁם תַּעֲלֶה עֹלֹתֶיךָ וְשָׁם תַּעֲשֶׂה כֹּל אֲשֶׁר אָנֹכִי מְצַוֶּךָּ" (דברים  י"ב ה-יד). וז"ל מרן הגר"ש ישראלי בביאור העניין "לפי זה יתפרשו דבריו מה שנצטוו רק לאחר שיניח לך, היינו המצווה של קביעת מקום והקדשתו, ושם לקבוע את המקדש. ואיןל לפני כן לא הייתה מצוה לקבוע מקום שהוא על ידי הקדשה בדווקא. ועיקר חידוש המצווה לא הייתה בבניית בית שזה כבר היה קודם גם כן (בשילה ואלי גם בנב וגבעון) וגם משכן איקרי מקדש. לכן (הרמב"ם) בהלכות בית הבחירה נקט הרמב"ם עיקר המוות עשה שהיא קיימת תמיד ונתקיימה גם בהקמת המשכן, בלשון (של) מצוות עשה "לבנות בית" וכן כתב בבנין שילה. וכן נקט בכוונה שם "מקדש" על נב וגבעון להשמיענו שאין הבדל לגבי פרט זה בין המשכן לבין בית העולמים. וכל עיקר ההבדל ומה שנתחדש לאחר שיניח לך מכל אויבך היא המצווה להקים המקדש על מקום קבוע שהוא רק על ידי הקדשתו, משום שבזה חל על המקום תורת "המקום אשר יבחר ד' ". על כן שינה הרמב"ם הלשון בה' מלכים ששם מבאר המצווה שחלה דווקא לאחר ש"יניח לך" נקט המצווה לבנות "בית הבחירה" ולא סתם בית כמו שכתב במצוות העשה הכללית שבכל הדורות. כי עיקר ההתחדשות היא לבנות במקום אשר יבחר שמכאן השם "בית הבחירה". והביא לזה הרמב"ם הדרשה מ"לשכנו תדרשו" שהוא מתייחס אל ראש המקרא (התחלת הפסוק) שהדרישה לשכנו היא דווקא אל המקום אשר יבחר ד' " " (עמוד הימיני סימן א סוף סע' ו). כל זה לשיטת הרמב"ם בשבוע הבא נבאר את שיטת בעלי התוס'.

 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.