English | Francais

Search


שנת תשע"ו | שבת פרשת עקב

חמדת חינוך: מה אפשר ללמוד מהתפילין?

הרב יוני לביא, מנהל מוקד "חברים מקשיבים" לנוער

השבת אנו קוראים על מצוות תפילין "וקשרתם לאות על ידך" שהיא אחת המצוות החביבות על עם ישראל לדורותיו. בחפירות ארכיאולוגיות נמצאו זוגות תפילין עתיקים מאוד מלפני אלפי שנים, ביניהם גם כאלו ששימשו את לוחמי בר כוכבא. יש הטוענים שאף בתוך קברו של יחזקאל הנביא בעיראק נמצאו התפילין שלו (מרדכי מובא בבית יוסף או"ח סי' לד), והיו שניסו להכריע כך את המחלוקת המפורסמת על סדר הפרשיות בתפילין, האם כרש"י או כרבינו תם.

יד או ראש – מה קודם?

ישנם שני תפילין, האחד של יד והשני של ראש, ומשמעות הדבר שעבודת ה' צריכה להקיף את כל חיי האדם. הן את העולם המחשבתי שלו (=הראש), והן את העולם המעשי (=היד).

יחד עם זה ההלכה קובעת קודמת שסדר הנחת התפילין הוא שזו של יד קודמת לשל ראש. הדבר מזכיר את דבריהם של בני ישראל במעמד הר סיני - "נעשה ונשמע" (שמות כד,ז), ובא לבטא עיקרון חשוב: אנו מתחילים מהמחויבות המעשית לקיום המצוות ביד, גם אם עדיין לא הבנו אותן עד הסוף בראש. אנו יודעים שיש לכל מצווה משמעויות רוחניות ורעיוניות ועומקים גדולים, אך יחד עם זה עצם הקיום עומד לכשעצמו ולא מותנה בזה.
אומנם, גם את התפילין של יד אנו מניחים על הלב, כדי לומר לנו שאנו חותרים כל הזמן לא להסתפק במעשה הטכני, אלא לערב עימו את הלב והכוונה.

ההבדל בין עולם הרוח והמעשה

תפילין של ראש מחולקים לארבעה בתים אך בשל יד יש רק אחד ובו מונחות כל ארבע הפרשיות. כך גם עולם המחשבה שלנו הוא מגוון וייתכנו בו דעות שונות ו"שבעים פנים לתורה". עולם המעשה, לעומת זאת, צר יותר, ובסופו של דבר צריך להכריע בין הדעות השונות ולבחור בהנהגה מעשית אחת. "אלו ואלו דברים אלוקים חיים הם", אבל "הלכה כבית הלל" (עירובין יג,ב).

ומי שיש לו רק אחת?

ההלכה קובעת שאדם שיש לו רק תפילין אחד, של ראש או של יד - יניח אותו, ולא יאמר לעצמו: "עד שאין לי את שניהם יחד, אין טעם במצווה חלקית". זה לא נכון. יש ערך בכל חלק בפני עצמו, גם בלעדי החלק השני.
כך גם בעולם של אמונה ומצוות. יש ערך באמונה בפני עצמה, גם אם היא לא מתבטאת בקיום מעשי של מצוות, ויש ערך במעשים, אפילו אם אמונתו של האדם עדיין לא מבוררת ואינה איתנה עד הסוף. כמובן שהשאיפה שלנו היא לחיים של שלימות הכוללים את שני החלקים, וכך גם בהנחת תפילין יש להניח אותן ברצף אחד מבלי לדבר בין תפילין של יד לשל ראש.

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

רפואה שלימה
בתוך שאר חולי ישראל

לאלחנן בן עדינה 

לאורית בת מרים

 

לע"נ

ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו


לע"נ

יחזקאל צדיק ז"ל,

נלב"ע

י"א באייר תשע"ו


מש' ארץ חמדה' אבלה

על מותו של חברנו האהוב

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

איש תורת אמת שגורה בפיו,

מחנך דגול

ואיש המעלה מכל הבחינות.


לע"נ

מרת סוזי (שרה)

ונגרובסקי ע''ה

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד


לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט


לע"נ

רבי יעקב

בן אברהם ועיישה

וחנה בת יעיש ושמחה

סבג ז"ל


לע"נ

ר' מאיר בן יחזקאל שרגא

ברכפלד ז"ל


לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד


לע"נ

הנופלים במערכה

על הגנת המולדת הי"ד

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.