English | Francais

Search


שנת תשע"ח| שבת פרשת עקב

הלכה פסוקה: תקצירים מתוך פסקי דין- רשת בתי הדין 'ארץ חמדה גזית'

עורך: הרב הדיין עקיבא כהנא ,חוקר במכון משפט והלכה בישראל

שכר למתווך שרק הראה דירה לרוכש

'ארץ חמדה גזית' חיפה / אדר תשע"ח

 

דיינים: הרב ברונר בניהו - אב"ד, הרב בלום אליהו, הרב טננבאום ערן

 

תקציר המקרה : הנתבעים התעניינו ברכישת דירות, ולצורך כך פנו למתווכות התובעות שתעזורנה להם, הן הראו להם שתי דירות קוטג', לאחר זמן מה, נודע למתווכות, שהנתבעים רכשו אחת מהדירות, ולגבי הדירה השנייה הם החליטו לקנות אך הליך המכר לא נשלם. הן תובעות יחד 133,700 ₪ עבור דמי תיווך. לטענת הנתבעים הנכס היה מוכר להם, וכמו כן התובעות לא עזרו להם בכלל בהורדת המחיר של הדירות.

 

פסק הדין: על התובעים לשלם 50% מדמי התיווך עבור הדירות שקנו, על הנתבע שקנה את הדירה לשלם 29,000+מע"מ, וכשהרכישה השנייה תצא לפועל על הנתבע השני לשלם גם הוא סכום שיקבע לפי סכום הרכישה הסופי.

 

נימוקים:

א. תשלום למתווך ללא שנחתמה עיסקה

מתשובת הרשב"א (ד, קכה) עולה שיש לשלם למתווך גם מבלי שנחתמה עמו עסקה וזאת משתי סיבות:

א. שכר כקבלן או כפועל. 
ב. מנהג המקום. בנקודה זו יש להבדיל בין מתווך מקצועי שיש לשלם את שכרו לבין 
אדם שעזר שאין מחויבים לשלם לו בלא הסכם.

ב. תשלום למתווך שלא סיים את העיסקה

מהשב יעקב (יג, הובא בפתחי תשובה קפה, ג) ומהרמ"א (חושן משפט קפה, ו) עולה שיש לשלם למתווך גם אם העסקה לא נגמרה על ידו. דעת החכמת שלמה שם שדין זה נכון רק אם המתווך נעזב על מנת שלא לשלם לו בעורמה, במקרה שלנו, שבו הנתבעים לקחו את המידע מהתובעות והמשיכו את העסקה לבד על מנת שלא לשלם להם, יש בכך משום עורמה.

ג. תשלום למתווך שהראה דירה שיש עליה פרסומות

יש לשלם למתווך גם אם הראה דירה שהיו יכולים להגיע אליה דרך פרסומות (אגרות משה חו"מ א, מט) אם הגיעו אליה דרך המתווך.

 
למעבר לפסק הדין המלא

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה של

מאירה בת אסתר

רבקה רינה בת גרונה נתנה

יוסף (יוסי) בן חנה

דוד חיים בן רסה

ליליאן בת פורטונה

אליעזר יוסף בן חנה ליבא
רועי משה אלחנן בן ג'ינה דֶברָה
יפה בת רחל יענטע
בתוך שאר חולי עם ישראל

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד

 
לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז 

 
לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

 לע"נ

ר' מאיר  ז"ל

בן יחזקאל שרגא

ברכפלד


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 
 

 לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

 לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

 לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ

ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

מרים ריגלר ע"ה

רעייתו של ד"ר מיכאל ריגלר הי"ו

נלב"ע אייר תשע"ח


לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.