English | Francais

Search


שנת תשע"ט| שבת פרשת ויקהל

הלכה פסוקה: תקצירים מתוך פסקי דין - רשת בתי הדין 'ארץ חמדה גזית

הרב עקיבא כהנא

ייעץ לחבירו להשקיע בהשקעה כושלת
'ארץ חמדה גזית' ירושלים / טבת תשע"ט / תיק מס' 78095

 דיינים: הרב יוסף כרמל, הרב רועי משיח, הרב שלמה שטיינמץ

 המקרה בקצרה: בשנת תשס"ז הנתבע עניין את התובע בהשקעות המניבות תשואה גבוהה מאוד אצל מנהל השקעות מסוים, ואכן, התובע השקיע 25,000 ₪ שכולם ירדו בסופו של דבר לטמיון.

 התובע טוען שהנתבע הטעה אותו כאשר המליץ לו על ההשקעה, לפיכך הוא דרש שהנתבע יישא בכל ההפסדים וההוצאות. הנתבע טען שהוא הזהיר את התובע שההשקעה עלולה להיכשל. התובע השיב שגם אם היו הזהרות כאלה, הנתבע יצר רושם שכדאי לנקוט את המהלכים ולכן הוא נושא באחריות לתוצאות.

 פסק הדין:
הנתבע פטור מתשלום לתובע. 

מתוך הנימוקים:
טענת הסתמכות – כאשר אדם הסתמך על עצתו של אדם אחר ונגרם לו נזק עקב העצה – היועץ חייב. במקרה זה התובע טוען שהסתמך על דברי הנתבע, ולכן הוא טוען שהנתבע חייב.  

אולם, חיוב ההסתמכות קיים רק כשברור שהמיעץ הבין שמסתמכים על דבריו בלבד (שו"ע חו"מ שו, ו). בניגוד לכך, במקרה זה הנתבע הזהיר את התובע שהוא עלול לאבד את כספו, בנוסף, כיוון שהנתבע לא קיבל שכר מהתובע, הוא נושא ברמת אחריות נמוכה (שו"ע שם).  

האמירות של הנתבע בשבח האדם שניהל את ההשקעות – כגון, שהוא ירא שמיים – היו סבירות ולא הוכח שהנתבע שיקר כדי להטעות את התובע. מה גם שכלל לא ברור שמנהל ההשקעות התכוון להוליך שולל את לקוחותיו. 

בית הדין דחה את טענת התובע שאילו הנתבע היה מודיע לו על מצב ההשקעות הוא היה יכול להציל את כספו. זאת, כיוון שהתובע לא אמר לנתבע שבכוונתו לפנות למשטרה בעניין אם יתברר שהכסף אבד, וכן כלל לא ברור שפנייה למשטרה היתה מביאה להצלת כספי ההשקעה. 

בית הדין חתם עניין זה בכך שכל ההתנהלות של שני הצדדים, שכללה הסתמכות על מנהל השקעות לא-רשמי ובלתי מוכר, קבלת הלוואות דרך "בנק פרטי", וכדומה "יסודה בחטא ויש בה שותפות עקיפה באפשרות של רמאויות, מעשים בלתי חוקיים והסתבכויות כספיות הנוגעות חלילה לדיני נפשות. כל מי שיש בו יראת שמים חייב להתרחק מכל קשר לסוג כזה של פעילות".

 

למעבר לפסק הדין המלא

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה של

ניר רפאל בן רחל ברכה

יהודה בן חיה אסתר

רפאל ישי בן צפורה פייגא

נתנאל אילן בן שיינא ציפורה

מאיר בן דינה ציפורה
רוחמה רחל בת שושנה
יאיר מנחם בן יהודית חנה

איילת חן בת שולמית
נחמה צביה בת שושנה בריינא

מאירה בת אסתר

רבקה רינה בת גרונה נתנה

יוסף (יוסי) בן חנה

דוד חיים בן רסה

ליליאן בת פורטונה

אליעזר יוסף בן חנה ליבא
רועי משה אלחנן בן ג'ינה דֶברָה
יפה בת רחל יענטע

נתנאל בן שרה זהבה

נעמי בת אסתר

ברכה בת מרים רחל

יוסף בן רחל חלילי

בתוך שאר חולי עם ישראל

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד


לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז


לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

ר' מאיר  ז"ל

בן יחזקאל שרגא

ברכפלד


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 

לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ

ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח


מרים ריגלר ע"ה

רעייתו של ד"ר מיכאל ריגלר הי"ו

נלב"ע אייר תשע"ח

לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.