English | Francais

Search


שנת תשע"ט| שבת פרשת פקודי

סוגיות משפטיות מודרניות בתנ"ך

הרב אהרן פלדמן

"תוצאותיו של חוזה הכרוך בעבירה וחוזה בלתי חוקי": 

שני צדדים הסכימו לעשות מעשה אסור - האם הם רשאים לחזור בהם? האם מי שנשכר לבצע עבירה ועשה אותה זכאי לתשלום?

בשיעור עסקנו בשאלות אלו דרך מקרים שונים בתנ"ך - כדוגמת ההסכם שנעשה בין ישראל לגבעונים, או בין משה רבינו לחותנו יתרו; דרך מקרים שונים בהלכה - כמו סוגיית מקח שנעשה בשבת או בניגוד לנדר; וכן דרך משקפיו של המשפט הישראלי.

 

 

בשאלות אלו ואחרות עסקנו במסגרת השיעור בכולל יום שישי ב"ארץ חמדה".

 לדף מקורות וקישורים נוספים ראו בהמשך העמוד

 

 

 

לדף המקורות

מאמר של פרופ' אליאב שוחטמן על מקח שנעשה בשבת:

מאמר של פרופ' רקובר על מעשה הבא בעבירה:

מאמר של פרופ' דניאל פרידמן בנושא תוצאות אי חוקיות במשפט, לאור השינוי בחוק החוזים בשנות ה-70:

 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה של

ניר רפאל בן רחל ברכה

יהודה בן חיה אסתר

רפאל ישי בן צפורה פייגא

נתנאל אילן בן שיינא ציפורה

מאיר בן דינה ציפורה
רוחמה רחל בת שושנה
יאיר מנחם בן יהודית חנה

איילת חן בת שולמית
נחמה צביה בת שושנה בריינא

מאירה בת אסתר

רבקה רינה בת גרונה נתנה

יוסף (יוסי) בן חנה

דוד חיים בן רסה

ליליאן בת פורטונה

אליעזר יוסף בן חנה ליבא
רועי משה אלחנן בן ג'ינה דֶברָה
יפה בת רחל יענטע

נתנאל בן שרה זהבה

נעמי בת אסתר

ברכה בת מרים רחל

יוסף בן רחל חלילי

בתוך שאר חולי עם ישראל

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד


לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז


לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

ר' מאיר  ז"ל

בן יחזקאל שרגא

ברכפלד


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 

לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ

ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח


מרים ריגלר ע"ה

רעייתו של ד"ר מיכאל ריגלר הי"ו

נלב"ע אייר תשע"ח

לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.