English | Francais

Search


שנת תשע"ט| שבת פרשת פקודי

הלכה פסוקה: תקצירים מתוך פסקי דין - רשת בתי הדין 'ארץ חמדה גזית

הרב עקיבא כהנא

ראש כולל שהועסק בתמורה למלגה
'ארץ חמדה גזית' פתח תקוה / אב תשע"ו / ארץ חמדה גזית פתח תקוה

 דיינים: הרב אהרון כץ, הרב ציון כהן, הרב עקיבא כהנא

המקרה בקצרה:
רב מסוים הועסק בתור ראש כולל במשך זמן רב אצל הנתבעת במשרה חלקית ובשכר של 2,600 ₪ לחודש, השכר שולם לו כמלגה. לא דובר בין הצדדים על קיומן של יחסי עובד ומעביד ביניהם. לאחר זמן מסוים הוא ביקש לקבל משכורת, ומבוקשו ניתן לו, שכרו עלה בהדרגה במשך שנתיים עד לשכר של 3500 ₪ לחודש, ואז הוא התפטר.

התובע מבקש מבית הדין לקבוע כי הוא היה עובד גם בתקופה שקיבל מלגה ולקבל מהנתבעת את כל הזכויות הנלוות. כמו כן הוא דורש פיצויי פיטורין, קרנות השתלמות ונסיעות בסך כ- 120 אלף ₪. כמו כן הוא דורש תלושי שכר על התקופה בה הוא קיבל מלגה ותביעות שכר נוספות.

לטענת הנתבעת מעולם לא הובטח לתובע זכויות של עובד, אלא רק מלגת אברך גבוהה, בגלל תפקידיו הנוספים בכולל. התובע היה מודע לכך שהוא קיבל מלגה, וזהו מנהג הכוללים בארץ שלא משלמים שכר אלא מלגה.

פסק דין: בית הדין קבע שהיו יחסי עובד ומעביד בין הצדדים וחייב את הנתבעת בסך 33,932 ש"ח.

נימוקים בקצרה:
א. תוקף דיני עבודה לפי ההלכה
רוב מוחלט של הפוסקים סבור שבאופן עקרוני יש תוקף לחלק מחוקי המדינה מכוח "דינא דמלכותא" או מכוח "תקנות הקהל". אך רבים מהפוסקים סבורים שיש תוקף רק במקרה שהחוק הוא לתקנת בני המדינה (רמ"א חו"מ שסט, יא). על רקע זה קבע בית הדין הרבני הגדול שלחוק הפיצויים אין תוקף הלכתי כיוון שהוא אינו לתקנת ציבור.

לעומת זאת, בית הדין קבע שלמרות שדיני עבודה עוסקים בעניינים שבין אנשים פרטיים, בכל זאת, יש כאן גם תקנת בני המדינה. משם שיש להסדרת יחסיה העבודה השלכות כלכליות על כלל המשק. לדוגמה חובת ההפרשה לפנסיה מטרתה שלא להפיל על הציבור אדם מבוגר שפרש מעבודתו והפך לנזקק. כמו כן אי הפרשת דמי בריאות פוגעת בציבור בכללותו. נראה שלכך התכוון הרשב"א (שו"ת המיוחסות כב) כשכתב שאם יש טעם במה שהמלך מתקן הוא יכול לתקן גם בעניינים שבין אדם לחברו. על כן יש תוקף הלכתי לדיני העבודה.

ב. תוקף ויתור של העובד על זכויותיו
לפי ההלכה זכותו של אדם לוותר על זכות ממונית המגיעה לו על פי דין תורה. בניגוד לכך על פי חוקי המדינה עובד אינו יכול לוותר על זכות ממונית המגיעה לו על פי החוק. מה עמדת ההלכה בעניין זה?

מסתבר שכשעובד מוותר על זכות המגיעה לו על פי החוק הוא פוגע בציבור, ולכן אין לו סמכות לעשות כך.

הרב אורי דסברג (תחומין כ, 81) הביא כמה ראיות לכך שחכמים הפקיעו את יכולת המחילה. הרב יעקב אריאל (כתר י, עמ' 40 הערה 63) הביא ראיות נוספות, וכך גם כתב הרב לביא (עטרת דבורה ב, 945). כך גם יש להוכיח ממה שנאמר בתוספתא (בבר מציעא יא, כג) ש"רשאין בני העיר להתנות על שכר הפועלים ולהסיע על קיצתם", הרב ליאור (כתר י עמ' 42) הוסיף, שהדעת נותנת שעובד שמחל על זכויותיו, עשה זאת בגלל אילוץ ולא מתוך רצון חופשי. על כן, קבע בית הדין שאין תוקף לוויתור של התובע על זכויותיו על פי החוק, למרות שהסכים לקבל מלגה.

ג. הגדרת התובע כעובד הזכאי לתלוש
החוק קובע כי על פעילות שיש בה יחסי עובד-מעביד יש לשלם משכורת. מפסק דין בלס נ' מכון ויצמן עולה שהשאלה אם שררו יחסי עובד מעביד נבחנת בכל מקרה על פי מערכת היחסים שהיתה בין הצדדים. בפסק דין אחר של בית המשפט הוא קבע כי כל התקשרות שנועדה לסייע למעסיק ולא לעובד, נחשבת לעבודה, גם אם השכר משולם בצורה של מלגה. כמו כן יש מבחן נוסף שנקרא "מבחן ההשתלבות" – על פיו, צריך לבדוק האם המעסיק יכול להמשיך ולתפקד ללא העובד, במקרה זה התשובה לכך שלילית. במקרה זה התובע עמד גם במבחן "כפיפות ופיקוח" בהיותו כפוף ומפוקח על ידי הנהלת הכולל. לכן בית הדין קובע שהתקיימו בין הצדדים יחסי עובד מעביד.

אשר על כן, הוא זכאי לכל הזכויות המגיעות לעובד.

 למעבר לפסק הדין המלא

למעבר לבקשת רשות ערעור על פסה"ד

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה של

ניר רפאל בן רחל ברכה

יהודה בן חיה אסתר

רפאל ישי בן צפורה פייגא

נתנאל אילן בן שיינא ציפורה

מאיר בן דינה ציפורה
רוחמה רחל בת שושנה
יאיר מנחם בן יהודית חנה

איילת חן בת שולמית
נחמה צביה בת שושנה בריינא

מאירה בת אסתר

רבקה רינה בת גרונה נתנה

יוסף (יוסי) בן חנה

דוד חיים בן רסה

ליליאן בת פורטונה

אליעזר יוסף בן חנה ליבא
רועי משה אלחנן בן ג'ינה דֶברָה
יפה בת רחל יענטע

נתנאל בן שרה זהבה

נעמי בת אסתר

ברכה בת מרים רחל

יוסף בן רחל חלילי

בתוך שאר חולי עם ישראל

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד


לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז


לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

ר' מאיר  ז"ל

בן יחזקאל שרגא

ברכפלד


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 

לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ

ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח


מרים ריגלר ע"ה

רעייתו של ד"ר מיכאל ריגלר הי"ו

נלב"ע אייר תשע"ח

לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.