English | Francais

Search


שנת תש"ף | שבת פרשת תרומה

סוגיות משפטיות מודרניות : 65% מהציבור היהודי מוכנים להתדיין בבתי דין לממונות

הרב עדו רכניץ

לקראת שבת משפטים תש"ף, מכון דיאלוג ביצע עבור מכון משפטי ארץ סקר בנוגע לעמדות הציבור היהודי, בעניין המשפט העברי.
הסקר מלמד על אמון גדול מאד של כלל הציבור היהודי במשפט העברי, ובתמיכה בהרחבת ההשפעה של המשפט העברי במדינת ישראל.

עוד פרטים בדף הפייסבוק של מכון משפטי ארץ כאן

להלן הממצאים העיקריים של הסקר:

הסתמכות על המשפט העברי בפסקי דין בבתי המשפט
תומכים - 64%
מתנגדים - 20%
לא יודע - 16%

התחשבות בחוות דעת ע"פ המשפט העברי בחקיקת הכנסת
תומכים - 67%
מתנגדים - 20%
לא יודע - 13%

לימוד המשפט העברי וערכיו במערכת החינוך
תומכים - 78%
מתנגדים - 15%
לא יודע - 7%

מתן תמריץ ממשלתי להתדיינות בבתי דין פרטיים שדנים על פי המשפט העברי
תומכים - 55%
מתנגדים - 28%
לא יודע - 17%

הסכמה להתדיין בבית דין פרטי במחלוקת עד 40,000 ש"ח
תומכים - 65%
מתנגדים - 19%
לא יודע - 16%

 

 

 
 
 
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה

של 

ניר רפאל בן רחל ברכה

אסתר בת רחל

נתנאל אילן בן שיינא ציפורה

מאירה בת אסתר

רבקה רינה בת גרונה נתנה

יפה בת רחל יענטע

ויקי ויקטוריה בת דייזי

אסתר מיכל בת גיטל

יהודית שרה בת רחל

בתוך שאר חולי עם ישראל

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד


לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז


לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

ר' מאיר וגב' שרה ברכפלד

(שרה - נלב"ע ט"ז בטבת תש"ף)


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 

לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ
ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

שלמה דוד בן זלמן ושרה

אבנית ז״ל

נלב"ע סיון תשע"ט

 

לע"נ
גיטה ואברהם קליין ז"ל
 (אברהם - נלב"ע י"ח באייר תשע"ט)

לע"נ
גב' לוריין הופמן
ע"ה

לע"נ
גב' מרים שטרן ע"ה
נלב"ע ה' אב תשע"ט

לע"נ

 נורמן רוסק ז"ל

 נלב"ע בכ"ב באב

 
לע"נ

תמר ליכטנשטט

האהובה

יהי זכרה ברוך


לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.