English | Francais

Search


שנת תש"ף | שבת פרשת תרומה

שו"ת במראה הבזק: תוקפו של גיור קונסרבטיבי לעניין הצטרפות לקהילה(מתוך ח"ב) 

קיטו, אקוודור                                   Quito, Ecuador

אדר א' תשנ"ב

שאלה
אני פונה אליכם לברר את זה העניין. איש בקהילתנו נשוי לגויה ולהם שלושה ילדים. המבוגר מתקרב לגיל בר-מצוה. על מנת שהילדים שלהם יחשבו ליהודים, בצעו גיור לשלושתם, וכן לאשתו, ע"י רב קונסרבטיבי בארה"ב. הילדים לומדים בביה"ס היהודי היחידי במקום (חילוני, כי אין במקום יהודים שומרי תורה ומצוות). הם משתתפים בפעילויות מסויימות של הקהילה ומעוניינים שילדיהם ישתלבו בחיי הקהילה היהודית ולכן הם מאוד מעוניינים שהילד שלהם יעשה בר-מצוה בבית הכנסת. מה להגיד להם, ואיך? האם יש צורך לבצע חופה להורים, אם נקבל במקרה הזה את הגיור.
כדאי להזכיר שבקהילתנו יש הרבה מקרים של גיורים שנעשו ע"י "רב" לפני כמה שנים ובקהילה הם נחשבים כיהודים גמורים, ולכן ילדיהם עושים בר-מצוה בלי ספק מצידם, ומאוד קשה להתנגד לזה, מכיוון שזה חלק לא מבוטל מהקהילה.
האם יש אפשרות במקרה הזה לקבל את הגיור הקונסרבטיבי אך ורק לענין הבר-מצוה, או בכל אופן לדחות אותם. 

תשובה
מן הראוי להתנגד בכל תוקף לכל הכרה בגיור קונסרבטיבי, ויש להדגיש כי גוי שעבר תהליך "גיור" שכזה, נשאר בגיותו ואיננו נחשב ליהודי1.
בהתחשב במצב המיוחד של קהילתך, ואם אמנם אינך יכול לעמוד בלחץ, ויהיה חשש לביטול מוסד הרבנות האורתודוקסית בקיטו אקוודור, אזי יש לרשום את "המתגיירים" הללו בפנקס הקהילה כגויים בצורה ברורה ומפורשת, ואלו לעניין שיתופם בחיי-הקהילה אפשר להקל בדיעבד בכל מקום שאין צורך בהיותם יהודים לצורך העניין, כגון לעלות לתורה חוץ למניין שבעה קרואים וכדו'.

_______________________________________________
1שו"ת "אגרות משה" (יורה דעה ח"א סי' קס, ושם ח"ג סי' עז סעיף ב), ועיין עוד שו"ת "במראה הבזק" (ח"א תשובות עט, פד, צז; מ3; כד, לו3 במהדורה ראשונה).

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה

של 

ניר רפאל בן רחל ברכה

אסתר בת רחל

נתנאל אילן בן שיינא ציפורה

מאירה בת אסתר

רבקה רינה בת גרונה נתנה

יפה בת רחל יענטע

ויקי ויקטוריה בת דייזי

אסתר מיכל בת גיטל

יהודית שרה בת רחל

בתוך שאר חולי עם ישראל

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד


לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז


לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

ר' מאיר וגב' שרה ברכפלד

(שרה - נלב"ע ט"ז בטבת תש"ף)


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 

לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ
ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

שלמה דוד בן זלמן ושרה

אבנית ז״ל

נלב"ע סיון תשע"ט

 

לע"נ
גיטה ואברהם קליין ז"ל
 (אברהם - נלב"ע י"ח באייר תשע"ט)

לע"נ
גב' לוריין הופמן
ע"ה

לע"נ
גב' מרים שטרן ע"ה
נלב"ע ה' אב תשע"ט

לע"נ

 נורמן רוסק ז"ל

 נלב"ע בכ"ב באב

 
לע"נ

תמר ליכטנשטט

האהובה

יהי זכרה ברוך


לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.