English | Francais

Search


שנת תש"ף | שבת פרשת צו

הלכה פסוקה: תקצירים מתוך פסקי דין - רשת בתי הדין 'ארץ חמדה גזית

הרב הדיין עקיבא כהנא, חוקר במכון משפט והלכה בישראל

תביעת דמי תיווך
'ארץ חמדה גזית' ירושלים / שבט תשע"ג / תיק מס' 72098

 דיין: הרב סיני לוי

המקרה בקצרה: הנתבע חיפש דירה לרכישה, אבי הנתבע פנה אל התובע שהוא מתווך במקצועו, וביקש ממנו להראות לו דירה.

לטענת התובע הוא הצליח להוריד את מחיר הדירה, וכך יכול היה הנתבע לקנות אותה. לטענת התובע לנתבע היה ברור שהוא צריך לשלם דמי תיווך משם שהוא פנה לתובע שהוא מתווך במקצועו, והתובע אמר לו שהוא צריך לשלם. בנוסף, הדירה היתה בבלעדיות של התובע והנתבע לא היה יכול לקנות אותה בלי עזרת התובע, לכן הוא תובע 12,296 ₪ כדמי תיווך שהם 2%+מע"מ.
לטענת אבי הנתבע הקשר עם התובע היה מינימלי, הוא שוחח איתו פעם אחת, ולא נאמר לו שהוא צריך לשלם דמי תיווך. הנתבע אמר לתובע שהוא מסכים ללכת לפוליגרף ואם יתברר שהתובע אמר לאבא במפורש שישלם, הוא מסכים לשלם. בנוסף, אם היה יודע שצריך לשלם היה מנסה להוריד עוד את מחיר הדירה, בנוסף הוא לא מסכים לשלם גם אם סיכמו עם אביו.

פסק דין:
הנתבע ישלם לתובע 1,000 ₪ עבור שעות העבודה שהוא השקיע.

נימוקים בקצרה:

א. תוקפו של חוק המתווכים
במקרה זה לא נחתם חוזה בין המתווך למזמין, ויש חוסר בהירות בשאלה אם נאמר שהנתבע חייב לשלם. בתיק 70003 (פורסם גם כמאמר בתחומין לא) נפסק שיש לתת תוקף לסעיף 9 לחוק המתווכים הקובע כי אין זכות למתווך לקבל דמי תיווך אם לא נחתם חוזה בין המתווך למזמין. זאת, כפי שכתב הרשב"א (שו"ת ב, שנו) שחוק המלך חל במקום שהמלך תיקן שלא יקנו קרקע אלא בשטר, כדי שלא יבואו לידי הכחשות וקטטות (וכדברי הגמרא בבא בתרא נד ע"ב). חוק המתווכים נחקק על רקע ריבוי תביעות של מתווכים במקרים שאינם חד משמעיים, ולכן חוק זה תקף. בנוסף, יש לתת לו תוקף גם לפי הכלל שטבע החתם סופר (ה, חו"מ מד) שחוק שגם בית הדין היה מתקן אותו – יש לו תוקף. כך גם פסק בספר עטרת דבורה (ב, לח) בנוגע לחוק המתווכים.

ב. סייגים לתוקפו של סעיף 9 בחוק המתווכים
בתיק 72059 חייב בית הדין את המזמין בתשלום דמי תיווך מופחתים למרות שלא נחתם בין הצדדים חוזה בכתב. משום שבאותו מקרה הנתבע ידע שמצופה ממנו לדמי תיווך היות והוא עצמו פנה למתווך להזמנת שירותי תיווך.
אולם, המקרה הנדון כאן אינו דומה למקרה האמור. משום שהנתבע אינו טוען שדיבר עם הנתבע, אלא עם אביו, וכמו כן התובע לא היה משוכנע שאמר לאב שהוא דורש דמי תיווך. בנוסף, אביו של הנתבע ראה את מודעת המכירה והתקשר למספר הטלפון שהיה רשום עליה, שהיה המספר של המתוך. לאור חוסר הבהירות אין להחריג את המקרה מדרישות החוק להסכם כתוב, והתובע אינו זכאי לתשלום.

ג. תשלום למתווך מדין פשרה
לדעת הרב לביא (עטרת דבורה שם) כאשר לא נחתם הסכם תיווך יש מקום לחייב בתשלום למתווך על פי שעות עבודה, ולא על פי אחוזי תיווך. גם הנתבע הראה בתחילה נכונות לשלם לתובע שכר עבור שעות העבודה שהקדיש לו. לכן במסגרת סמכות בית הדין לפשר, בית הדין מחייב את הנתבע בסך 1,000 ש"ח.  

למעבר לפסק הדין

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה

של 

ניר רפאל בן רחל ברכה

אסתר בת רחל

נתנאל אילן בן שיינא ציפורה

מאירה בת אסתר

רבקה רינה בת גרונה נתנה

יפה בת רחל יענטע

ויקי ויקטוריה בת דייזי

אסתר מיכל בת גיטל

יהודית שרה בת רחל

רייזל עניה בת דבורה

רחל בת רבקה

בתוך שאר חולי עם ישראל

 

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד


לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז


לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

ר' מאיר וגב' שרה ברכפלד

(שרה - נלב"ע ט"ז בטבת תש"ף)


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 

לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ
ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

שלמה דוד בן זלמן ושרה

אבנית ז״ל

נלב"ע סיון תשע"ט

 

לע"נ
גיטה ואברהם קליין ז"ל
 (אברהם - נלב"ע י"ח באייר תשע"ט)

לע"נ
גב' לוריין הופמן
ע"ה

לע"נ
גב' מרים שטרן ע"ה
נלב"ע ה' אב תשע"ט

לע"נ

 נורמן רוסק ז"ל

 נלב"ע בכ"ב באב


לע"נ

צפורה בת יונה דונייר ע"ה

נלב"ע י"ב אדר א'

 

לע"נ

הרב יוסף מרדכי

שמחה שטרן ז"ל

נלב"ע כ"א באדר א' תשע"ד

לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.