English | Francais

Search


שנת תש"ף | שבת פרשת שלח

שו"ת במראה הבזק: עדי קידושין במקום שאין בו יהודים שומרי תורה ומצוות(מתוך ח"א)

קיטו, אקוואדור                                  Quito, Ecaudor              
טבת, תנש"א

שאלה
בא לפני זוג צעיר מעיר GUAYAQUIL בחוף של מדינת אקוודור עם בקשה שאערוך בשבילם חופה וקדושין. האשה גרושה עם גט מהרבנות הראשית לישראל. הבעל הסכים להשיג תעודת רווקות ותעודת יהדות ממדינת פנמה. הבעיה היא שבכל מדינת אקוודור אין עוד עד ששומר מצוות. בדיעבד, האם ניתן לערוך את החופה בנוכחות עד מזקני הקהילה של GUAYAQUIL אע"פ שאינו שומר מצוות?

 תשובה
לכתחילה, יש לעשות מאמץ למצוא עד שני, הכשר לכל הדעות, לשמש כעד קידושין1, ואנו מציעים מפאת דחיפות העניין, לפנות לגורמים כגון הסוכנות, חב"ד, וכד' שאפשר ויוכלו לשלוח שליח מצווה שימלא תפקיד זה.
רק בלית ברירה, העצה היא לבחור כעד שני יהודי אשר יש לו קרבה לדת, כגון שבא לבית הכנסת לפחות בשבת, ואיננו מחלל השבת בפני הרב2, וטרם מעשה הקידושין יישא הרב דברים בפניה לעד (ולשמירה על כבודו, יוכל הרב לעשות פניה זו במובלע לפניה כללית אף לחתן ולכלה), בדבר סגולתו של יום הנישואין כיום מחילת עוונות, הדורשת מהנוכחים לשוב בתשובה שלימה.

_____________________________________________ 

1 עיין דבריו של ערוך השולחן אה"ע, סימן מ"ב אות נ'.

2 עיין בדברי המשנ"ב שו"ע או"ח, סימן שפ"ה ס"ק ו'.


לונדון, אנגליה                                            London, England
ניסן תשנ"ב
(מתוך ח"ב)

עדי קידושין "שני בשני" בשעת הדחק 

שאלה
במקום שאין שומרי שבת, האם אפשר להתיר עדותו של הבעל של בת אח אמו של החתן - שהוא איש שומר מצוות? 

תשובה
ההגדרה ההלכית למצב המתואר בשאלה היא "שני בשני חד בעל כאשתו", והקרוב בקירבה זו אינו כשר לעדות1 גם בדיעבד.
_____________________________________________
1  שו"ע (חושן משפט סי' לג, ג-ד).
    אחים מוגדרים ראשון בראשון, וילדיהם (שהם בני דודים) הם שני בשני.

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה

של 

ניר רפאל בן רחל ברכה

אסתר בת רחל

נתנאל אילן בן שיינא ציפורה

מאירה בת אסתר

רבקה רינה בת גרונה נתנה

יפה בת רחל יענטע

ויקי ויקטוריה בת דייזי

אסתר מיכל בת גיטל

יהודית שרה בת רחל

רייזל עניה בת דבורה

נתנאל בן שרה זהבה

בנימין בן שולמית

שרה בת פנינה

אלישע יוסף בן אורית

בתוך שאר חולי עם ישראל

 

 לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד


לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז


לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

ר' מאיר וגב' שרה ברכפלד

(שרה - נלב"ע ט"ז בטבת תש"ף)


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 

לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ
ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

שלמה דוד בן זלמן ושרה

אבנית ז״ל

נלב"ע סיון תשע"ט

 

לע"נ
גיטה ואברהם קליין ז"ל
 (אברהם - נלב"ע י"ח באייר תשע"ט)

לע"נ
גב' לוריין הופמן
ע"ה

לע"נ
גב' מרים שטרן ע"ה
נלב"ע ה' אב תשע"ט

דוד צבי טרשנסקי ז"ל
בנם של יצחק ונעמי הי"ו
נלב"ע כ"ח באייר

לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.