English | Francais

Search


שנת תשס"ג | שבת פרשת שמיני

התורה והמדינה (מעזבונו של מרן הגר"ש ישראלי זצ"ל)

פעולת המשטרה וכוחות הביטחון הפנימי במדינת ישראל בשבתעם הקמתה של מדינת ישראל בשנת ה' תש"ח התעוררה סוגיית הפעלתם של כוחות הביטחון הפנימי בכלל והמשטרה בפרט, בשבתות וחגים במדינת ישראל, מדינת היהודים. כוחות אלה מעצם טבעם עוסקים גם ולעתים קרובות בעיקר בשמירת הסדר הציבורי ולאו דווקא במלחמה ישירה באויבי ישראל, סוגיא שיש לדון בה בדיני מלחמה והלכות פיקוח נפש. כמו כן לרוב עבודתם של האנשים הללו היא במשמרות שבסופן הם אמורים לחזור לביתם, דבר שהוא לכאורה איננו מוגדר כהכרח בטחוני. מבחינה היסטורית עם ישראל בימי הגלות הארוכה "נאלץ" שלא להתמודד עם בעיות אלה מכיון שהאחריות על הביטחון הפנימי הייתה מוטלת על כתפי השלטון הנוכרי. שאלת שירותם של יהודים במשטרה המקומית כמעט לא התעוררה בגלל היות היהודים בלתי רצויים במקומות אלה גם ובעיקר בגלל האנטישמיות.  לסוגיא זו היבט נוסף והוא הפעלת המשטרה מצד האזרחים למטרות אזרחיות. השאלה מה לעשות בשבת ובחג אם אזרח מזהה נסיון פריצה של גנב למקום שאין בו אדם ויש רק סכנה לרכוש, האם הוא רשאי להזעיק את המשטרה. השאלה קיימת גם לגבי הפעלת מערכות אזעקה המחוברות למוקד מאוייש, האם מותר להפעילן מתוך ידיעה כי גם במקום שלא תהיה סוגיית "פיקוח נפש" מיידית יוזעקו השומרים ויחללו שבת כדי להציל רכוש. הראשונים שדנו בכך היו הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג הרב הראשי הראשון של מדינת ישראל ותלמידו ידידו מרן הרב שאול ישראלי. בשבועות הקרובים נביא את תמצית דיוניהם בנושא חשוב זה.

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.