English | Francais

Search


שנת תשס"ג | שבת פרשת שמיני

"עֲשׂוֹת סְפָרִים הַרְבֵּה"קובץ "משפטי ארץ" בעריכת הרב ירון אונגר

מכון "משפטי ארץ" עפרה תשס"ב  (532 עמ')

כולל הדיינות בעפרה "משפטי ארץ" בראשות הרב מיכאל בריס שליט"א הגיש לפני הציבור קובץ תורני מכובד בנושא "דין דיין ודיון" דהיינו נושאים הקשורים לחו"מ חלק א'.

הקובץ מהודר מאד בצורתו והושקע בעריכתו עמל רב המורגש היטב ע"י המעיין בקובץ.

בראשית הקובץ תקצירים הכתובים בצורה המושכת את הקורא לעיין במאמרים. הקובץ עצמו פותח במאמרים על מקור סמכותה של המדינה מבחינה הלכתית, סיכום השיטות ע"י ראש הכולל וכן ע"י רב היישוב הרב גיסר. לאחר מכן פסקי דין של דיינים מביה"ד הגדול. בתחילה זיכו אותנו עורכי הספר בפסקים של הגר"י קאפח זצ"ל. פסקים שמלמדים עד כמה חשוב השכל הישר והבריא בבית הדין ואשר הגר"י קאפח ניחן בו. לאחר מכן תשובת מו"ר הגרז"נ גולדברג שליט"א בעניין הפשרה. ובסיום פסקי הרב שרמן חבר ביה"ד הגדול. בין הפסקים ראוי לציין פס"ד תקדימי.

לדעת הרב שרמן יש לגדול הדור, הגרי"ש אלישיב שליט"א, סמכות על - מעבר לסמכות בתי הדין לקבוע מה תהיה דרך הניהול בהקדשות ומי יהיו גבאי ההקדשות. גדול הדור גם אינו נזקק לסדר הדין ולשמיעת הטענות של העוסקים בעניין.

לאחר מדור זה מופיע מדור מחקרי של אנשי אקדמיה בוגרי ישיבות שצירפו לספר מחקרים תורניים. עורכי הקובץ רואים בצירוף מדור כזה שליחות ע"מ ליצור שיח בין עולם המחקר לעולם התורני.

מעמ' 175 מתחילים מאמרים תורניים של ראשי ואברכי הכולל. ביניהם ראוי לציין מאמר רחב על עשיית דין בלא ב"ד (357) מאמר על חובת ההתייעצות של ת"ח בגדולים מהם לפני פסיקה (387) ועוד.

היינו מציעים לשקול את צירופו לספר של קובץ הערות על חו"מ (240-316) שתופס מקום רב ואולי עדיף להוציאו בנפרד אם יש באמת צורך בכך.

עורכי הקובץ מצהירים על כוונתם להמשיך ולהוציא קובץ זה ולפתוח אותו לכל המעונין בפרסום מאמרים בתחום זה, מצפים אנו לראות את הקבצים הבאים
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.