English | Francais

Search


שנת תשע"ט| שבת פרשת כי תשא

שו"ת במראה הבזק: אדם שכהן כרב וגייר גיורים שלא כהלכה- העסקתו כשוחט(מתוך ח"ב)


קיטו, אקוודור
  
                                             Quito, Ecuador

ניסן תשנ"ב


שאלה

בדרך כלל בקהילתנו מביאים שוחט מחוץ למדינה, מכיון שלא היה מישהו אחר מוסמך לכך. אלא שעכשיו, בגלל ההוצאות המרובות הכרוכות בהבאת שוחט ממקום אחר, הם רוצים לקחת שוחט מקומי שלפני כמה שנים הוא גם היה רב של הקהילה. לפי טענותיו הוא שומר שבת אבל הבעיה העיקרית עם האדם הזה היא, שבזמן כהונתו כרב עשה הרבה גיורים שלא כהלכה, והיום הקהילה סובלת הרבה מהענין הזה. האם אפשר לסמוך עליו בעניני שחיטה? (כמובן, אם יש לו תעודה מוכרת של שוחט). צריך לקחת בחשבון שהוא בכלל לא מופיע בתפילות של שבת בבהכ"נ, ואולי הדבר מרמז על היחס שלו לקדושת השבת.


תשובה

על-פי האמור בשאלתך על אודות המועמד למשרת השוחט המקומי אין לקבלו לשמש כשוחט הקהילה1, ועל הקהילה להמשיך להביא שוחט מחוץ למדינה, או לאפשר לרב להשתלם בתחום זה אצל שוחט מוסמך.

_____________________________________________ 

1עיין רמ"א שו"ע יורה דעה (סי' א,א), "באר היטב" (שם ס"ק ט) ו"כף החיים" (שם ס"ק לג).
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה של

ניר רפאל בן רחל ברכה

יהודה בן חיה אסתר

רפאל ישי בן צפורה פייגא

נתנאל אילן בן שיינא ציפורה

מאיר בן דינה ציפורה
רוחמה רחל בת שושנה
יאיר מנחם בן יהודית חנה

איילת חן בת שולמית
נחמה צביה בת שושנה בריינא

מאירה בת אסתר

רבקה רינה בת גרונה נתנה

יוסף (יוסי) בן חנה

דוד חיים בן רסה

ליליאן בת פורטונה

אליעזר יוסף בן חנה ליבא
רועי משה אלחנן בן ג'ינה דֶברָה
יפה בת רחל יענטע

נתנאל בן שרה זהבה

נעמי בת אסתר

ברכה בת מרים רחל

יוסף בן רחל חלילי

בתוך שאר חולי עם ישראל

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד


לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז


לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

ר' מאיר  ז"ל

בן יחזקאל שרגא

ברכפלד


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 

לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ

ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח


ע"ה

רעייתו של ד"ר מיכאל ריגלר הי"ו

נלב"ע אייר תשע"ח

לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.