English | Francais

Search


הלכה פסוקה

'הלכה פסוקה' הינו בטאון בענייני חושן משפט היוצא פעם בשבועיים לרשימת תפוצה בדואר אלקטרוני בלבד. בבטאון מתפרסמים תקצירים של פסקי דין בדיני ממונות מבתי דין שונים ברחבי הארץ. בבטאון גם מדור תגובות של קוראים, ומדור של סקירות הלכתיות בנושאי חושן משפט. מטרותיו של הבטאון הן לקדם את הקשר בין בתי הדין השונים בארץ, לאפשר לציבור להכיר את פסיקותיהם של בתי הדין ולהגביר את תודעת המשפט העברי בציבור. בימים הקרובים יוזנו גליונות הלכה פסוקה לאתר. אנו בקרו אותנו שנית, על מנת שתוכלו להנות מן הגליונות.

ארכיון:
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.